Geografi | Magisterprogram

Hur förstår man geografisk utveckling och differentiering av vår planet?

Studeranden som utexaminerats från magisterprogrammet i geografi har starka teoretiska och praktiska färdigheter. Den geografiska utbildningen erbjuder omfattande insikter i aktuella samhälls- och miljöfrågor. Våra studeranden kan arbeta som sakkunniga inom sitt specialområde, både självständigt och som medlemmar i multiprofessionella team. Magisterprogrammet i geografi indelas i tre inriktningar: 1) naturgeografi 2) stadsgeografi & regional planering, och samhällsgeografi, och 3) geoinformatik.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 13 000 EUR
Ansökningstid Nästa ansökan börjar i slutet av 2024.
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.