Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till programledaren och programmets utbildningsplanerare.
  • Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.
  • Bekanta dig med fakultetens övriga undervisningspersonal och deras forskning på fakultetens sidor om professorer och forskare.

 

Programmets ledare
Utbildningsplanerare