bli en expert på kultur

Kulturen påverkar våra liv som individer och samhällen, i vardagen och i ritualer, i dag, i går och i morgon. Den kulturella mångfalden, blandningen av det lokala och globala och en värld i snabb förändring skapar nya frågor och möjligheter. Mänsklig och samhällelig interaktion och utveckling förutsätter ett mångsidigt perspektiv på kultur och kulturarv. I vårt magisterprogram utbildas du till en expert på kultur med djupa och omfattande kunskaper. Magisterprogrammet i kulturarv har fem studieinriktningar: arkeologi, folkloristik, etnologi, konsthistoria och religionsvetenskap. Programmet erbjuder också moduler i museologi, där undervisningen ges på finska och engelska.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Nästa ansökan 15-30.3.2023
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.