Personer

Personer
Bekanta dig med experterna, personalen och andra vid universitetet.
Bekanta dig med experterna, personalen och andra vid universitetet.

Experter och forskare

Helsingfors universitet är fyllt av toppforskare inom sina respektive områden, citerade forskare och skickliga talare. De forskar brett inom olika forskningsområden och somliga når ända upp till världstoppen. Vare sig du söker en specifik person eller bara vill bekanta dig med vår personal och våra forskare är personsökningen och expertlistorna nyttiga.

Professorer och lärare

Ett flertal nya professorer inleder årligen sitt arbete vid Helsingfors universitet. De forskar i teman som är aktuella och påverkar världsutvecklingen. En gång i halvåret håller de öppna miniföreläsningar. Docent och arbetslivsprofessor är båda hedersbetygelser. Docent är en akademisk titel som beviljas som erkännande för vetenskapliga och pedagogiska meriter. Titeln arbetslivsprofessor grundar sig däremot inte på akademiska bedrifter, utan på särskilt betydande erfarenheter och meriter i arbetslivet. Alla arbetslivsprofessorer har doktorsexamen.

Våra studerande

Universitets ledning

Universitetet leds av rektor, tre prorektorer och enheternas direktörer. Rektorn leder universitetets verksamhet och ansvarar för att universitetets uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Prorektorerna bistår rektorn i ledningen av universitetet.