Nobelpristagare och andra pristagare

Helsingfors universitet har utbildat fyra Nobelpristagare och har vigt en av dem, Martti Ahtisaari, till hedersdoktor. Universitetets medarbetare har dessutom tagit emot olika medaljer: bland annat Fieldsmedaljen, Vetlesenpriset och Millennium-teknologipriset.
Nobelpristagare

Frans Emil Sillanpää

Nobelpriset 1939 i litteratur

Frans Emil Sillanpää fick nobelpriset i litteratur 1939. Han ämnade bli läkare och studerade naturvetenskap vid Helsingfors universitet 1908–1913. Han slutförde dock aldrig sin examen utan gav ut sin första roman 1916. Hans mest kända verk är bl.a. ”Det fromma eländet” 1920, ”Silja” 1931 och ”Människor i sommarnatten” 1935.

Artturi Ilmari Virtanen

Nobelpriset 1945 i kemi

Banbrytaren inom biokemi, Artturi Ilmari Virtanen (1895–1973), fick nobelpriset i kemi 1945 för sina innovationer inom lantbruket och näringskemin. År 1928 utvecklade A.I. Virtanen och hans kollega Henning Karström AIV-fodret som förbättrade fodrets hållbarhet och mjölkens kvalitet på ett avgörande sätt. Virtanen var professor i kemi vid Helsingfors universitet 1939–1948.

Ragnar Granit

Nobelpris 1967 i medicin

Professor i fysiologi Ragnar Granit (1900–1991) fick nobelpriset i medicin och fysiologi 1967 för sin forskning i synens fysiologi och färgseende. Han doktorerade år 1927 vid Helsingfors universitet, där han stannade som forskare i fysiologi. År 1940 flyttade Granit till Sverige, där han fortsatte sin forskning. Alla sina somrar tillbringade han dock i Korpo, varifrån hans släkt härstammade.

Bengt Holmström

Nobelpriset 2016 i ekonomisk vetenskap

University of Helsinki alumnus Bengt Holmström (b.1949) was granted Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2016 together with Oliver Hart (b. 1948) for their work on contract theory. Holmström received his MA at the Helsinki university in 1972 and his doctorate at the Stanford university in 1978. In 1994 he was named the Paul A. Samuelson professor in ecomics at the MIT.

Pristagare

Lars Ahlfors

Fieldsmedaljen i matematik 1936

Matematikern Lars Ahlfors (1907–1996), bevisade vid 21 års ålder Denjoyhypotesen – ett problem som länge varit olöst. Ahlfors var professor i matematik vid Helsingfors universitet 1938–1945 och representant för den funktionsteoretiska skolan. Han belönades 1936 med Fieldsmedaljen. Ahlfors var i flera årtionden professor vid Harvard Universitet.

Pentti Eskola

Vetlesenpriset 1964

Geologen Pentti Eskola (1883–1964) blev internationellt känd för faciesläran som han utvecklade 1915. Läran, som beskriver hur metamorfa bergarter bildas, hör till geologins och mineralogins grunder. Eskola tog emot 1964 Vetlesenpriset, som är den högsta utmärkelsen inom geologi. Pentti Eskola var professor i geologi och mineralogi vid Helsingfors universitet 1924–1953

Linus Torvalds

Millenniumpriset för teknologi 2012

Linus Torvalds (f. 1969) inledde studier i datavetenskap vid Helsingfors universitet 1988. Under studietiden utvecklade han en egen version av Unix för sin hemdator som småningom blev operativsystemet Linux. Härifrån startade utvecklingen av program med öppen källkod. Torvalds har tilldelats filosofie hedersdoktors grad vid Helsingfors och Stockholms universitet.