Stöd framtidens lärare och lärande – donera till pedagogiken

Forskningen och undervisningen i pedagogik vid Helsingfors universitet är på internationell toppnivå. Pedagogiska fakulteten har också en stark roll i utvecklingen av det finländska utbildningssystemet och ute i världen som expert på finländsk utbildning. Ämnesområden som behandlar barns och ungas lärande och välbefinnande är ovärderliga i samhället.
Donera till pedagogiken

Donationsmedlen gör det möjligt att skapa framtidens pedagogik och stödja studenter med stipendier. De senaste initiativen inom pedagogik som möjliggjorts med donationsmedel är uppbyggnaden av den svenskspråkiga klasslärarutbildningshelheten med tillhörande professurer samt en biträdande professur i teknologifostran. 

Genom att göra en donation till vetenskapen hjälper du Helsingfors universitet bygga en framtid med hjälp av utbildning och forskning. Varje donation är ett viktigt stöd till forskare och studenter. Läs mer om olika sätt att stödja forskning och välj det sätt som passar dig bäst. Vi hjälper dig gärna.

Donationsprofessurer