Samarbete med partnernätverket

Lärarstudierna innehåller undervisningspraktik. Inom de svenskspråkiga utbildningarna organiseras undervisningspraktiken i partnerskolor eller daghem/förskolor.
Partnerskolor och partnerdaghem

Vi har fem partnerkommuner, Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Utöver de ovan nämnda kommunerna har studieinriktningen för småbarnspedagogik samarbetskommuner utanför huvudstadsregionen som är Åbo, Borgå, Lovisa och Raseborg. Partnernätverket består av 13 enheter inom klass- och ämneslärarutbildningen och inom studieinriktningen för småbarnspedagogik finns det ca 40 samarbetsenheter. I varje kommun finns åtminstone en koordinator som ansvarar för att hålla kontakt med Helsingfors universitet gällande praktiken.