Donationsprofessurer
Fler än 100 professorer och andra experter finansieras helt eller delvis med donerade medel. En donationsprofessur kan öppna dörren till ett nytt vetenskapsområde. Ett stort tack till alla samarbetspartner och donatorer som möjliggör vårt arbete för världens bästa!

Donationsmedlen har haft en stor inverkan; många av de anställningar som ursprungligen finansierades med donationsmedel finansieras nu med universitetets basfinansiering.

Universitetet bestämmer själv vilka anställningar lediganslås enligt universitetets strategi. Universitetet rekryterar sina professorer och andra experter alltid i enlighet med dess normala rekryteringsprocess. Undervisning och forskning baserar sig alltid på vetenskaplig autonomi och öppenhet.

På denna sida har det samlats nyheter om professorer och andra experter vars arbete helt eller delvis finansieras med donationsmedel. Bekanta dig med professorernas betydande arbete!

Professur i geoinformatik, professor Markus Holopainen
Lantmäteriverkets geodatacentral, Forststyrelsen

Professur i Östersjöskyddets ekonomi, professor Kari Hyytiäinen
Helsingfors stad

Professur i husdjursförädling, professor Pekka Uimari
Professur i området växelverkan mellan skogar och atmosfären, professor Jaana Bäck
Svenskspråkigt universitetslektorat i lantbruksekonomi, Stefan Bäckman
Framtidsfondens avkastning

Professur i internationell skogspolitik, professor Maria Brockhaus
Biträdande professur i agroteknologi, biträdande professor Antti Lajunen
Biträdande professur i mark- och miljövetenskap, professor Mari Pihlatie
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond

Professur i Östersjöforskning, professor Alf Norkko
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse, Finlands miljöcentral

Biträdande professur i Östersjöns funktionella biodiversitet, biträdande professor Aleksandra Lewandowska
Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse

Professur i forskning i urbana ekosystem, professor Heikki Setälä
Lahtis stad

Professur i fiskeribiologi, professor Sakari Kuikka
Kotka stad, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Professur i tvärvetenskaplig riskanalys, professor Päivi Haapasaari
Finlands miljöcentral och Kotka stad

Professur i miljöbioteknik, professor Martin Romantschuk
Lahtis stad

Professur i miljöforskning, professor Lauri Arvola
Kehittämiskeskus Oy Häme

Professor i hållbar utveckling, professor Kristina Lindström
Framtidsfondens avkastning

Professur i farmakoekonomi, professor Marja Blom
Universitetets Apotek

Professur i socialfarmaci, professor Marja Airaksinen
Universitetets Apotek

Svenskspråkig professur i läkemedelstoxikologi, tillsättning pågår
Framtidsfondens avkastning

Professur i amerikanska studier, professor Mikko Saikku
McDonnell Douglas Aerospace

Professur i facklitteraturforskning och facklitterärt skrivande, professor Pirjo Hiidenmaa
Tietokirjallisuuden edistämiskeskus, Forskningsinformation rf och Lauri Jäntin säätiö

Professur i företagshistoria, professor Niklas Jensen-Eriksen
Professuren grundar sig på de donationer som gjorts Casimir Ehrnrooths bemärkelsedag till ära

Svenskspråkig biträdande professur i maritim arkeologi (tenure track), biträdande professor Kristin Ilves
Framtidsfondens avkastning

Biträdande professur i urfolksstudier (assistant professor, tenure track), biträdande professor Pirjo Kristiina Virtanen
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess avkastning

Biträdande professur i Rysslands säkerhetspolitik, biträdande professor Katri Pynnöniemi
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond och dess avkastning

Professur i idrottsjuridik, professor Antti Aine

Vesa Vaino-professuren i komparativ skatterätt
Nordea Bank Ab

Professur i energirätt, professor Kim Talus
Vasa stad

Professur i värdepappersmarknadsrätt, professor Mårten Knuts
Professur i upphovsrätt, professor Taina Pihlajarinne
Professur i nordisk rätt, tillsättning pågår
Professur i försäkrings- och skadeståndsrätt, professor Mika Hemmo
Professur i kommunikationsrätt, professor Päivi Korpisaari
Professur i miljörätt, professor Kai Kokko
Framtidsfonden

Forskningsledare, utbildningsenheten för kemilärare, kemiska institutionen*, forskningsledare Maija Aksela
Borealis Polymers Oy, Oy EKOKEM Ab, Kemira Oyj, Kemira GrowHow Oyj, Neste Oil Oyj ja Kemianteollisuus ry

Svenskspråkig biträdande professur i geografi (tenure track), ny professor tillsätts sommaren 2018
Biträdande professur i radarmeteorologi (tenure track), biträdande professor Dmitry Moisseev
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond

Professur i dataanalys, professor Pan Hui
Datakurator, Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS
Helsingfors universitets 375-Framtidsfond

Professur i farmakogenetik, professor Mikko Niemi
Universitetets Apotek

Professor i medicinsk genetik, tillsättning pågår
Folkhälsan

Professur i ungdomspsykiatri*, professor Mauri Marttunen
Yrjö och Tuulikki Ilvonens fond, Institutet för hälsa och välfärd

Professur i reumatologi*, professor Kari Eklund
Abbvie Oy

Professur i invärtesmedicin, professor Tuomo Nieminen
Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt, Viipurin tuberkuloosisäätiö

Svenskspråkig professur i psykiatri
Vasa sjukvårdsdistrikt

Professur i geriatrisk psykiatri, professor Hannu Koponen
Svenskspråkig professur i smärtmedicin, professori Eija Kalso
Professur i klinisk farmakologi och individualiserad medicin, professor Janne Backman
Professur i trafikmedicin*, tillsättning pågår
Professur i klinisk neuroimmunologi*, professor Pentti Tienari
Professur i neurologisk rehabilitering*, professor Aarne Ylinen
Professur i koagulationsforskning*, professor Riitta Lassila
Professur i palliativ medicin*, professor Tiina Saarto
Professur i fysiatri*, professor Jari Arokoski
Professur i akutmedicin*, professor Maaret Castren
Avkastning från framtidsfonden i universitetets grundkapital används till finansiering av dessa professurer. Framtidsfonden baserar sig på donationer gjorda 2010–2012 och på statens motfinansieringsinvestering.

Lisäksi Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa työskentelee kaksi säätiöiden kansallisen tason kilpailun kautta rahoittamaa lahjoitusprofessoria:

Professur i barnendokrinologi, professor Outi Mäkitie
Sigrid Jusélius Stiftelse

Niilo Hallman-professuren i translationell pediatrik, professor Taneli Raivio
Lastentautien tutkimussäätiö 

Professur i matkultur, professor Johanna Mäkelä (fakultetens dekanus 2022–2025), vikarie professor Taru Lindblom
Flera donatorer och Framtidsfondens avkastning

Professor i småbarnspedagogik, professor Mirjam Kalland
Biträdande professor i teknologipedagogik, Kaiju Kangas
Biträdande professor i pedagogik, biträdande professor Sonja Kosunen
Professor i lärarutbildning, professor Erika Löfström
Helsingin yliopiston 375-Tulevaisuusrahasto ja sen alarahastot

Professur i socialgerontologi, professor Ilkka Pietilä
Lahtis stad

Professur i socialt arbete, företrädesvis praktikforskning i socialt arbete, professor Maija Jäppinen 
Vanda, Esbo och Grankulla stad, UKM

Universitetslektor, praktikforskning i socialt arbete, universitetslektor Aino Kääriäinen
Vanda, Esbo och Grankulla stad

Professur i socialt arbete*
Biträdande professur i ekonomisk forskning (tenure track)
Biträdande professur i åldrandeforskning, biträdande professor Kathrin Komp
Framtidsfondens avkastning

Planerare, arbetsliv, Timo Åvist
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Professur i mjölkhygien och nöthälsovård, professor Päivi Rajala-Schultz
Professur i industriell mjölkhygien, professor Miia Lindström
Walter Ehrströms stiftelse

Professur i husdjursvälfärd, svenskspråkig, professori Anna Valros
Anna och Karl Eklunds stiftelse, Finlands veterinärmedicinska stiftelse, Konstsamfundet, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning, Sparbankstiftelsen, Svenska kulturfonden, Svenska Lantbruksproducenters Centralförbund, Vetcare Oy, Universitets apoteket samt Walter Ehrströms stiftelse

Professur i veterinärmedicinsk anestesi och smärtlindring (tillsättning av professuren pågår)
Universitetets Apotek, Vetcare Ab, Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning, Finlands veterinärmedicinska stiftelse

Veterinär under specialistutbildning, hästsjukdomar* (tillsättning pågår)
Framtidsfondens avkastning

Jane och Aatos Erkkos stiftelses professur i nutidsorienterad samhällsforskning, professor Molly Andrews 2019–2020, professor Karen Knop 2020–2021.
Jane och Aatos Erkkos stiftelse

Professorer som föregångare