Forskningstillstånd

I övningsskolorna vid Helsingfors universitet behövs ett särskilt tillstånd för alla undersökningar, examensarbeten, utredningar och utvecklingsprojekt där uppgifter om skolans elever, studerande eller personal samlas in eller behandlas.

Blanketten för ansökan om forskningstillstånd kan laddas ned här. Den ifyllda ansökan med bilagor kan lämnas in här. Se till att alla nödvändiga uppgifter och bilagor finns med när du skickar ansökan. En ofullständig ansökan eller bilagor som saknas kan försena beviljandet av forskningstillståndet.

Den som ansöker om forskningstillstånd förväntas vara förtrogen med den aktuella lagstiftningen om behandling av personuppgifter och forskningsmaterial. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Vårdnadshavare för barn under 15 år ska ge ett separat samtycke till att delta i en undersökning. Utan ifrågavarande samtycke är det inte möjligt för personer under 15 år att delta i undersökningar. Ungdomar mellan 15 och 17 år kan delta i en undersökning vid en läroanstalt med eget samtycke, men i så fall ska vårdnadshavare informeras i förväg om undersökningen.

Ansökningar som lämnats in under läsåret har en behandlingstid på ungefär sex veckor.