Forskningstillstånd
Helsingfors universitets övningsskolor kräver ett separat tillstånd för all forskning, avhandlingar, studier och utvecklingsprojekt som samlar in eller bearbetar information om skolans elever, studenter eller personal.

Ytterligare information på finska eller engelska.