Handledd praktik

I Helsingfors universitets övningsskolor genomförs årligen handledd undervisningspraktik för universitetets lärarstudenter. Den handledda grundläggande praktiken och den handledda fördjupade praktiken är en väsentlig del av de pedagogiska studierna för klasslärare och ämneslärare.