Forsknings- och utvecklingsarbete
Forskning, försök och utveckling (TutKoKe, från finskans ”tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta”) är en viktig del av övningsskolornas verksamhet. I varje övningsskola finns en arbetsgrupp som koordinerar TutKoKe-verksamheten. Lärarna i övningsskolorna uppmuntras att bedriva egen forskning samt att delta i olika utvecklings- och försöksprojekt.

Forskning, försök och utveckling (TutKoKe) är en viktig strategisk tyngdpunkt för övningsskolorna och detta ska synliggöras allt mer i Helsingfors universitets övningsskolor under de kommande åren. Nätpublikationen TutKoke är gemensam för Normallyceum i Helsingfors och Viks övningsskola och hör ihop med detta mål. Dess innehåll består av både material som grundar sig på egentlig akademisk forskning och presentationer av praktiska undervisningsförsök. Publikationen ger lärare möjlighet att presentera sitt pedagogiska utvecklingsarbete, såsom olika undervisningsförsök, undervisningsmaterial som de producerat eller andra forskningsprojekt. Publikationen är ett praktiskt forum för att dela med sig av sina kunskaper till andra lärare och inspirera till forskning, försök och utveckling. Publikationen är också ett skyltfönster för Helsingfors universitets övningsskolor eftersom dess innehåll är öppet för alla. Publikationen kommer förhoppningsvis att bidra till att TutKoke-verksamheten allt bättre integreras i skolornas vardag.

TutKoKE-koordinatorerna i Viks övningsskola och Normallyceum i Helsingfors

Anni Loukomies och Marko van den Berg

eNorssi-portalen utvecklas till en bas för särskilt för den handledda praktiken inom lärarutbildningen. Universitetens övningsskolor, lärarutbildningsinstitutioner, SOOL samt Undervisnings- och kulturministeriet är med i samarbetet.

Bekanta dig med forskning vid Helsingfors universitet.

Forsknings- och utvecklingsarbete i övningsskolor
Tutkimuslupa

Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa tarvitaan erikseen haettava lupa kaikkiin tutkimuksiin, opinnäytteisiin, selvityksiin ja  kehittämishankkeisiin, joissa kerätään tai käsitellään koulujen oppilaita, opiskelijoita tai henkilökuntaa koskevia tietoja.

Tutkimuslupahakemuslomakkeen voit ladata tästä. Täytetyn hakemuksen liitteineen voi palauttaa tänne. Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet ovat mukana hakemusta lähettäessä. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liitteet voivat viivästyttää tutkimusluvan myöntämistä. 

Tutkimusluvan hakijan oletetaan olevan perehtynyt henkilötietojen ja tutkimusaineiston käsittelyä koskevaan ajantasaiseen lainsäädäntöön. Erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräysten huomioiminen on keskeisen tärkeää.  

Alle 15-vuotiaiden lasten huoltajilta tulee hankkia erillinen suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Ilman ko. suostumusta alle 15-vuotiaiden osallistuminen tutkimukseen ei ole mahdollista. 15–17-vuotiaat nuoret voivat osallistua oppilaitoksessa tehtävään tutkimukseen omalla suostumuksellaan, mutta tällöin huoltajia tulee tiedottaa ennalta tutkimuksesta

Lukuvuoden aikana jätettyjen hakemusten käsittelyaika on noin kuusi viikkoa.