Anmälan och studieavgifter

Anmälan till studier vid Öppna universitetet börjar i regel 45 dagar innan studieavsnittet eller studiehelheten börjar. Till en del av studierna kan man också anmäla sig på ett flexibelt sätt efter att studierna har inletts och studierna kan inledas mer flexibelt i egen takt. I studieprogrammet beskrivs alltid exakt när och hur du anmäler dig till varje kurs. Anmälan är bindande, så bekanta dig med våra anmälnings- och betalningsvillkor.

Kontrollera alltid i studieprogrammet exakt när och hur man ska anmäla sig till kursen.

I regel anmäler man sig till studierna på nätet genom att klicka på anmälningsknappen som finns i studieprogrammet.

Andra sätt att anmäla sig kan finnas bland annat

 • för undervisning som ordnas med samarbetsinstitut (samarbetsinstituten ger anvisningar om anmälan)
 • på MOOC-kurser
 • på kurser som ordnas som samundervisning med Helsingfors universitets utbildningsprogram.

Eventuella undantag från anmälningsförfarandet anges alltid i studieprogrammet för varje kurs under rubriken Anmälning och avgift. Följ de här instruktionerna.

Följande anmälningsanvisningar gäller endast anmälan via studieprogrammet.

Anmälan på nätet på kurssidan (= studieprogrammet)

Anmälan på nätet förutsätter bankkoder och en finländsk personbeteckning (se anvisningarna nedan om du inte har dessa). Studieavgiften betalas vid anmälan. 

 • Välj det undervisningsprogram som intresserar dig bland kursutbudet (enligt ämnesområde och utbildningsprogram eller söktjänst).
 • Börja genom att klicka på anmälningslänken i undervisningsprogrammet.
 • Kontrollera att uppgifterna på anmälningsblanketten är korrekta.
 • Bekräfta din anmälan genom att betala studieavgiften. Du dirigeras till Paytrail Oy:s betalningstjänst. Du kan betala med nätbankkoder eller kreditkort.
 • Efter betalningen förflyttas du tillbaka till anmälningstjänsten och kan fortsätta anmäla dig till andra studieavsnitt.
 • Efter att du anmält dig kan du kontrollera dina anmälningar och betalningar på Mina sidor.
 • Du får en bekräftelse på registreringen och din anmälan per e-post.

Registerbeskrivning över kundregistret vid Helsingfors universitets Öppna universitet

An­mäl dig hos An­sök­nings­ser­vicen

I dessa fall kan du göra din anmälan hos Ansökningsservicen:

 • Om du inte har en finländsk personbeteckning
 • Om du inte har nätbankkoder.

Mer information: Ansökningsservicen

Du får en tidsbunden studierätt för att genomföra de studieavsnitt du anmält dig till. Studierätten börjar fr.o.m. anmälningsdagen. Under studiernas gång kan du kontrollera vilka studierätter du har i kraft från WebOodi.

Anmälnings- och betalningsvillkoren

Du kan annullera din anmälan till studier vid Öppna universitetet på Öppna universitetets webbtjänst på Mina sidor eller skriftligen till Ansökningsservicen.

Villkoren för annullering kan variera vid samarbetsinstituten. Kontrollera villkoren i undervisningsprogrammet eller kontakta samarbetsinstitutet.

Du kan fortsätta med tidigare avbrutna studier genom att anmäla dig till de studieavsnitt som fattas. I de flesta ämnen kan du anmäla dig till enskilda studieavsnitt. Kontrollera reglerna för tillgodoräknande av tidigare studier i ditt ämne, om ämnets examensfordringar har ändrats sedan du avbröt dina studier.

Studieprestationer och studiehelheter föråldras i regel efter 10 år. Om dina studier är äldre än det, kontakta utbildningsspecialisten.

 • 15 euro/studiepoäng. Obs! Studieavgifterna och annulleringsvillkoren vid Öppna universitetets samarbetsinstitut varierar.
 • Berättigar till deltagande i undervisningen och tenter i enlighet med undervisningsprogrammet.
 • För närmare uppgifter se undervisningsprogrammen.

Sommarundervisningen är avgiftsfri för grundexamensstuderande som vid anmälningstidpunkten är närvaroanmälda vid Helsingfors universitet. Eventuell materialavgift tillkommer. Vi erbjuder också några kurser som är avgiftsfria och öppna för alla. Kontrollera alltid kursavgiften från studieprogrammet.

Eventuella avgifter för material och övriga avgifter nämns i undervisningsprogrammet och ska alltid betalas i samband med studieavgiften.

Tentfrågor på ett främmande språk: 75 euro / tent
Studieavgiften inkluderar tentfrågor på finska eller svenska. Om studieavsnittets undervisningsspråk är något annat än finska eller svenska, inkluderar studieavgiften även tentfrågor på detta språk. Om du vill ha tentfrågorna på något annat främmande språk är det fråga om en avgiftsbelagd service. Kom överens med översättningsavgiften med tentamenstjänsten.  

Distanstenter
Om du vill skriva tenten på något annat ställe ska du själv ordna platsen och betala alla eventuella avgifter för arrangemanget. Distanstenten skrivs på den tidpunkt som anges i undervisningsprogrammet. Mer information: Tenter

Överförda tenter: 75 euro / tent
Du kan också skriva tenter för andra läroanstalter på Öppna universitetets tenttillfällen. Tenten arrangeras med den ifrågavarande läroanstaltens och tentatorns samtycke. Kom överens om arrangemangen för en överförd tent med tentamenstjänsten. Mer information: Tenter

Kopiering

Kopieringsapparater för studerande som fungerar med kopieringskort (magna card) finns i Helsingfors universitets bibliotek. Kopieringskort kan köpas i biblioteket (prislista).

Studieprestationsutdrag

Studieprestationerna registreras i Helsingfors universitets studieregister Oodi. Studieutdraget är ett officiellt dokument och ett intyg över de studier du har genomfört. Om din studierätt är i kraft, kan du få ett avgiftsfritt och officiellt studieprestationsutdrag per termin från studentservicen på Brobergsterrassen.

Avgifter för studieutdrag:

 • 5 euro/st. för utdrag som hämtas
 • 10 euro/st. för utdrag som postas

Beställ ett studieprestationsutdrag