Anmälan och studieavgifter

Kontrollera alltid anmälningstiden och avgifter i undervisningsprogrammet. Anmälningen börjar 45 dagar innan studieavsnittet eller –helheten börjar. Anmälan är bindande, så bekanta dig med våra anmälnings- och betalningsvillkor. Grupperna fylls i regel i anmälningsordning.

 • Välj det undervisningsprogram som intresserar dig bland kursutbudet (enligt ämnesområde och utbildningsprogram eller söktjänst).
 • Börja genom att klicka på anmälningslänken i undervisningsprogrammet.
 • Kontrollera att uppgifterna på anmälningsblanketten är korrekta.
 • Bekräfta din anmälan genom att betala studieavgiften. Du dirigeras till Paytrail Oy:s betalningstjänst. Du kan betala med nätbankkoder eller kreditkort.
 • Efter betalningen förflyttas du tillbaka till anmälningstjänsten och kan fortsätta anmäla dig till andra studieavsnitt.
 • Efter att du anmält dig kan du kontrollera dina anmälningar och betalningar på Mina sidor.
 • Du får en bekräftelse på registreringen och din anmälan per e-post.

Registerbeskrivning över kundregistret vid Helsingfors universitets Öppna universitet

I dessa fall kan du göra din anmälan hos Ansökningsservicen:

 • Om du inte har en finländsk personbeteckning
 • Om du inte har nätbankkoder.

Mer information: Ansökningsservicen

Du får en tidsbunden studierätt för att genomföra de studieavsnitt du anmält dig till. Studierätten börjar fr.o.m. anmälningsdagen. Under studiernas gång kan du kontrollera vilka studierätter du har i kraft från WebOodi.

Anmälnings- och betalningsvillkoren

Du kan annullera din anmälan till studier vid Öppna universitetet på Öppna universitetets webbtjänst på Mina sidor eller skriftligen till Ansökningsservicen.

Villkoren för annullering kan variera vid samarbetsinstituten. Kontrollera villkoren i undervisningsprogrammet eller kontakta samarbetsinstitutet.

Du kan fortsätta med tidigare avbrutna studier genom att anmäla dig till de studieavsnitt som fattas. I de flesta ämnen kan du anmäla dig till enskilda studieavsnitt. Kontrollera reglerna för tillgodoräknande av tidigare studier i ditt ämne, om ämnets examensfordringar har ändrats sedan du avbröt dina studier.

Studieprestationer och studiehelheter föråldras i regel efter 10 år. Om dina studier är äldre än det, kontakta utbildningsspecialisten.

 • 15 euro/studiepoäng. Obs! Studieavgifterna och annulleringsvillkoren vid Öppna universitetets samarbetsinstitut varierar.
 • Berättigar till deltagande i undervisningen och tenter i enlighet med undervisningsprogrammet.
 • För närmare uppgifter se undervisningsprogrammen.

Sommarundervisningen är avgiftsfri för grundexamensstuderande som vid anmälningstidpunkten är närvaroanmälda vid Helsingfors universitet. Eventuell materialavgift tillkommer.

Eventuella avgifter för material och övriga avgifter nämns i undervisningsprogrammet och ska alltid betalas i samband med studieavgiften.

Tentfrågor på ett främmande språk: 75 euro / tent
Studieavgiften inkluderar tentfrågor på finska eller svenska. Om studieavsnittets undervisningsspråk är något annat än finska eller svenska, inkluderar studieavgiften även tentfrågor på detta språk. Om du vill ha tentfrågorna på något annat främmande språk är det fråga om en avgiftsbelagd service. Kom överens med översättningsavgiften med tentamenstjänsten.  

Distanstenter
Om du vill skriva tenten på något annat ställe ska du själv ordna platsen och betala alla eventuella avgifter för arrangemanget. Distanstenten skrivs på den tidpunkt som anges i undervisningsprogrammet. Mer information: Tenter

Överförda tenter: 75 euro / tent
Du kan också skriva tenter för andra läroanstalter på Öppna universitetets tenttillfällen. Tenten arrangeras med den ifrågavarande läroanstaltens och tentatorns samtycke. Kom överens om arrangemangen för en överförd tent med tentamenstjänsten. Mer information: Tenter

Kopiering

Kopieringsapparater för studerande som fungerar med kopieringskort (magna card) finns i Helsingfors universitets bibliotek. Kopieringskort kan köpas i biblioteket (prislista).

Studieprestationsutdrag

Studieprestationerna registreras i Helsingfors universitets studieregister Oodi. Studieutdraget är ett officiellt dokument och ett intyg över de studier du har genomfört. Om din studierätt är i kraft, kan du få ett avgiftsfritt och officiellt studieprestationsutdrag per termin från studentservicen på Brobergsterrassen.

Avgifter för studieutdrag:

 • 5 euro/st. för utdrag som hämtas
 • 10 euro/st. för utdrag som postas

Beställ ett studieprestationsutdrag