Anmälan och studieavgifter

Anmälan till studier vid Öppna universitetet börjar i regel 45 dagar innan studieavsnittet eller studiehelheten börjar. Till en del av studierna kan man också anmäla sig på ett flexibelt sätt efter att studierna har inletts och studierna kan inledas mer flexibelt i egen takt. I studieprogrammet beskrivs alltid exakt när och hur du anmäler dig till varje kurs. Anmälan är bindande, så bekanta dig med våra anmälnings- och betalningsvillkor.

Anmälan till studier vid Öppna universitetet sker i regel på webben. Anmälan börjar 45 dagar före kursstarten.

Anmälningspraxisen kan vara avvikande bland annat i fråga om studier som inleds flexibelt, undervisning som ordnas i samarbete med andra läroanstalter, moocar samt studieavsnitt som ordnas i samarbete med utbildningsprogram vid Helsingfors universitet. Information om anmälningstiden och anmälningspraxisen finns i respektive studieavsnitts studieprogram (=på kurssidan).

Kursanmälan är bindande. Betalnings- och annulleringsvillkor.

Allmänna anmälningsanvisningar

Anmälningsanvisningar för dig som inte är student vid Helsingfors universitet 

1. Välj ett studieavsnitt ur Öppna universitetets studieutbud som du vill anmäla dig till.
2. Klicka på knappen Anmäl dig i studieprogrammet (=på kurssidan). Genom att klicka på knappen ser du om anmälan till studieavsnittet redan har börjat eller när den börjar. Du ser också om det finns plats på kursen.
3. Fyll i anmälningsblanketten eller komplettera/korrigera dina tidigare uppgifter.
4. Betala studieavgiften som nätbetalning. Genom att betala studieavgiften bekräftar du din anmälan.
5. Du får en automatisk e-postbekräftelse på din anmälan.
6. Aktivera ditt användarnamn vid Helsingfors universitet före kursstarten. OBS! Aktiveringen av användarnamnet kräver stark autentisering. Användarnamn vid Helsingfors universitet och anvisningar för aktivering.
7. Efter detta kan du kontrollera dina anmälnings- och betaluppgifter i Öppna universitetets tjänst Mina sidor
8. Läs också: Kom-ihåg-lista för studierna 

Anmälningsanvisningar för dig som studerar vid Helsingfors universitet

1. Välj ett studieavsnitt ur Öppna universitetets studieutbud som du vill anmäla dig till.
2. Klicka på knappen Anmäl dig i studieprogrammet (=på kurssidan). Genom att klicka på knappen ser du om anmälan till studieavsnittet redan har börjat eller när den börjar. Du ser också om det finns plats på kursen.
3. Logga in till Öppna universitetets webbtjänst med ditt användarnamn vid Helsingfors universitet.
4. Fyll i anmälningsblanketten eller komplettera/korrigera dina tidigare uppgifter.
5. Betala studieavgiften som nätbetalning. Genom att betala studieavgiften bekräftar du din anmälan. Obs! Sommarstudier och vissa studier som ordnas gemensamt under läsåret är avgiftsfria för närvaroanmälda grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet.
6. Du får en automatisk e-postbekräftelse på din anmälan.
7. Efter detta kan du kontrollera dina anmälnings- och betaluppgifter i Öppna universitetets tjänst Mina sidor.
8. Läs också: Kom-ihåg-lista för studierna.  

Anmälningsanvisningar för dig som saknar finländsk personbeteckning eller nätbankskoder

För närvarande kan du inte anmäla dig till studier om du saknar finländsk personbeteckning, nätbankskoder, användarnamn vid Helsingfors universitet eller användarnamn vid en annan finländsk högskola (Haka-inloggning).

 

Du får en tidsbunden studierätt för att genomföra de studieavsnitt du anmält dig till. Studierätten börjar fr.o.m. anmälningsdagen. Under studiernas gång kan du kontrollera vilka studierätter du har i kraft från WebOodi.

Anmälnings- och betalningsvillkoren

Du kan annullera din anmälan till studier vid Öppna universitetet på Öppna universitetets webbtjänst på Mina sidor eller skriftligen till avoin-student@helsinki.fi.

Villkoren för annullering kan variera vid samarbetsinstituten. Kontrollera villkoren i undervisningsprogrammet eller kontakta samarbetsinstitutet.

Du kan fortsätta med tidigare avbrutna studier genom att anmäla dig till de studieavsnitt som fattas. I de flesta ämnen kan du anmäla dig till enskilda studieavsnitt. Kontrollera reglerna för tillgodoräknande av tidigare studier i ditt ämne, om ämnets examensfordringar har ändrats sedan du avbröt dina studier.

Studieprestationer och studiehelheter föråldras i regel efter 10 år. Om dina studier är äldre än det, kontakta utbildningsspecialisten.

  • 15 euro/studiepoäng. Obs! Studieavgifterna och annulleringsvillkoren vid Öppna universitetets samarbetsinstitut varierar.
  • Berättigar till deltagande i undervisningen och tenter i enlighet med undervisningsprogrammet.
  • För närmare uppgifter se undervisningsprogrammen.

Sommarundervisningen är avgiftsfri för grundexamensstuderande som vid anmälningstidpunkten är närvaroanmälda vid Helsingfors universitet. Eventuell materialavgift tillkommer. Vi erbjuder också några kurser som är avgiftsfria och öppna för alla. Kontrollera alltid kursavgiften från studieprogrammet.

Eventuella avgifter för material och övriga avgifter nämns i undervisningsprogrammet och ska alltid betalas i samband med studieavgiften.

Tentfrågor på ett främmande språk: 75 euro / tent
Studieavgiften inkluderar tentfrågor på finska eller svenska. Om studieavsnittets undervisningsspråk är något annat än finska eller svenska, inkluderar studieavgiften även tentfrågor på detta språk. Om du vill ha tentfrågorna på något annat främmande språk är det fråga om en avgiftsbelagd service. Kom överens med översättningsavgiften med tentamenstjänsten.  

Distanstenter
Om du vill skriva tenten på något annat ställe ska du själv ordna platsen och betala alla eventuella avgifter för arrangemanget. Distanstenten skrivs på den tidpunkt som anges i undervisningsprogrammet. Mer information: Tenter

Överförda tenter: 75 euro / tent
Du kan också skriva tenter för andra läroanstalter på Öppna universitetets tenttillfällen. Tenten arrangeras med den ifrågavarande läroanstaltens och tentatorns samtycke. Kom överens om arrangemangen för en överförd tent med tentamenstjänsten. Mer information: Tenter

Kopiering

Kopieringsapparater för studerande som fungerar med kopieringskort (magna card) finns i Helsingfors universitets bibliotek. Kopieringskort kan köpas i biblioteket (prislista).

Studieprestationsutdrag

Studieprestationerna registreras i Helsingfors universitets studieregister Oodi. Studieutdraget är ett officiellt dokument och ett intyg över de studier du har genomfört. Om din studierätt är i kraft, kan du få ett avgiftsfritt och officiellt studieprestationsutdrag per termin från studentservicen på Brobergsterrassen.

Avgifter för studieutdrag:

  • 5 euro/st. för utdrag som hämtas
  • 10 euro/st. för utdrag som postas

Beställ ett studieprestationsutdrag