Arbetsfördelning och avtal

Kurserna planeras av de olika ämnenas utbildningsspecialist vid Öppna universitetet.

Öppna universitetets utbildningsspecialist

 • kommer överens om ramvillkoren för kursen med samarbetsinstitutets kontaktperson
 • rekryterar en lärare
 • kommer överens om kursens tidtabell, arrangemang, prestationssätt och bedömning med läraren
 • administrerar kursens lärmiljö på nätet tillsammans med läraren
 • rekryterar och instruerar en tutor, ifall studieavsnittet innehåller handledning av en tutor
 • håller samarbetsinstitutets kontaktperson uppdaterad om hur kursen framskrider.

Öppna universitetet

 • låter universitetet godkänna samarbetsinstitutets framställning gällande undervisningsarrangemangens motsvarighet (undervisningens innehåll, nivå och prestationssätt, lärare och tentatorer)
 • kontrollerar att lärarna och tutorerna har godkänts av universitetet.

Samarbetsinstitutet

 • ser till att Öppna universitetets kurser är öppna för alla
 • ser till att undervisningen följer universitetets undervisningsplan
 • informerar Öppna universitetet om betalda kursavgifter före kursen börjar
 • arrangerar undervisningen och förhören enligt universitetets anvisningar
 • sköter om de praktiska arrangemangen och kostnaderna för arrangemangen
 • rekryterar en tutor för flerformig undervisning i studiegrupper.

Öppna universitetet och samarbetsinstitutet

 • sköter tillsammans om studievägledning och rådgivning.

Öppna universitetet

 • ger samarbetsinstitutet tillgång till material för studievägledning och studiematerial (t.ex. studiehandböcker, webbsidor) och ser till att innehållet är uppdaterat.

Öppna universitetet

 • registrerar studenterna som studerande vid Öppna universitetet
 • registrerar studieprestationerna i Helsingfors universitets studieregister (Oodi) och skickar information om studieprestationerna till samarbetsinstitutet
 • utfärdar officiella studieutdrag och intyg på begäran.

Samarbetsinstitutet

 • ser till att studerande som deltar i Öppna universitetets kurser också registrerar sig vid Öppna universitetet
 • skickar namnlistor på kursdeltagarna till Öppna universitetet.

Öppna universitetet och samarbetsinstitutet gör ett samarbetsavtal som båda parterna undertecknar. I avtalet specificeras vardera parters uppgifter vid anordnande av öppen universitetsundervisning.

För undervisning som anordnas inom ramen för ett samarbetsavtal gäller att Öppna universitet planerar och låter godkänna undervisningen hos universitetet. Avtal (pdf)