Öppna uni­ver­si­te­tet i siff­ror 2015

Helsingfors universitets Öppna universitet ordnade år 2015 studier i 103 läroämnen från 9 olika fakulteter. Grundstudiehelheter erbjöds i 57 läroämnen och ämnesstudiehelheter i 12 läroämnen. Distansstudier helt och hållet på nätet erbjöds i 40 läroämnen.

Undervisning ordnades sammanlagt på 27 olika orter. Den största delen av undervisningen erbjöds i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla: 65,8 % av erbjudna studiepoäng). Distansundervisningens andel var 25,2 % av hela utbudet.

Vid Öppna universitetet studerade 20 189 personer. Under året avlades 103 471 studiepoäng.

Av Öppna universitetets finansiering består tre fjärdedelar av basfinansiering beviljad av staten, cirka en fjärdedel av studieavgifter och resten är kompletterande finansiering.

Som en beräkningsgrund för statens finansiering till universiteten fungerar de studiepoäng som är avlagda inom den öppna universitetsundervisningen.

Nedan en specificering över Öppna universitetets avkastning och kostnader år 2015.

Kaavio Avoimen yliopiston tuotoista rahoituslajeittain 2015: Valtion perusrahoitus 77 %, opintomaksut 22 %, täydentävä rahoitus 1 %, muut tuotot 0 %. Kaavio Avoimen yliopiston kuluista kululajeittain 2015: Henkilöstö 83 %, toimi- ja opetustilat 11 %, muut kulut 6 %.