En ansvarsfull arbetsgivare

Helsingfors universitet har förbundit sig till att agera ansvarsfullt gentemot alla anställda. Våra värderingar bildning, sanning, frihet och gemenskap styr vår verksamhet när vi rekryterar och leder personalen.

Vi vill vara den bästa möjliga arbetsgivaren för våra anställda. Vi utvecklar ambitiöst tjänster och förmåner för vår personal.
Helsingfors universitet är en stor och mångsidig arbetsgivare
Vår personalpolitik: en ansvarsfull arbetsgivare

Vi har lagt upp ansvarsfulla principer för vår personalpolitik och dessa principer styr allt vi gör som arbetsgivare. Vi garanterar alla arbetssökande och vår personal att vi agerar öppet och jämlikt utan att diskriminera. Som arbetsgivare agerar vi på följande sätt:

1. Arbetet som utförs hos oss är betydelsefullt och leder till utveckling

Arbetets innehåll, den egna kompetensen och kreativiteten samt arbetets betydelse är en viktig del av allt arbete hos oss. Vi uppmuntrar var och en att utveckla sin egen kompetens med beaktande av framtidens behov och att utnyttja sin kompetens mångsidigt. Det är viktigt för oss att alla ständigt får lära sig nytt i sitt arbete.

2. Vi satsar på arbetshälsa, flexibilitet och ett arbetsliv i balans

Alla våra anställdas välbefinnande är av största vikt för oss. Vi erbjuder stöd för arbetshälsan och vi uppmuntrar alla chefer att värna om den. Det är viktigt för oss att var och en har en tydlig roll och klara förväntningar. Målsättningarna med det egna arbetet ska ha samband med gemensamma mål. 

Livet kan ta sådana vändningar som påverkar arbetshälsan. Som arbetsgivare vill vi agera familjevänligt och erbjuda flexibla lösningar för olika livsskeden.

3. Vi har en tydlig rekryteringsprocess och ger nya medarbetare en metodisk introduktion

Vi värdesätter alla sökande och det är viktigt att rekryteringsprocessen blir en bra upplevelse. Varje nyrekrytering är noga avvägd och utgår från omsorgsfull personalplanering. Vi satsar på en metodisk introduktion och på att var och en blir en del av vår gemenskap.

4. Cheferna och ledningen ger alla stöd att lyckas i sitt arbete

Våra chefer är uppmuntrande och vårt ledarskap inkluderande. Vi stöttar ledare och chefer i deras arbete och hjälper dem utvecklas i sina egna roller.

Vi värdesätter interaktion, kollegialitet och ambition. För oss är det viktigt med samarbete och delaktighet när vi bereder gemensamma ärenden.

5. Vi är öppna, jämlika och behandlar varandra med respekt

Att behandla varandra jämlikt och rättvist är viktigt för oss: vi värdesätter mångfald och respekterar varandra. Med en öppen verksamhetskultur ser vi till att vår personal har möjlighet att påverka gemensamma ärenden. 

Vi accepterar inte diskriminering i någon form och har nolltolerans när det gäller osakligt bemötande och trakasserier. Som arbetsgivare har vi tydliga handlingsmodeller för att tidigt ta tag i utmanande situationer. 

6. Principerna för våra anställningsförhållanden är genomskinliga

Vi erbjuder våra medarbetare högkvalitativa tjänster och HR-processer som stöd. Lönesättningen utgår från ett genomskinligt lönesystem. Varje anställning har en definierad kravnivå. Utöver den bestäms lönen också utifrån den individuella prestationsnivån.

Ett mer jämställt arbetsliv
Läs mer och sök jobb