Unis nya forskarskola är hem för nästan fem tusen doktorander

Fyra forskarskolor har blivit en. Helsingfors universitets forskarskola inledde sin verksamhet i början av år 2023 och omfattar sammanlagt 33 doktorandprogram.

Helsingfors universitets fyra tidigare forskarskolor slogs i början av år 2023 samman till en gemensam forskarskola. Forskarskolan är en akademisk enhet vars centrala verksamhet omfattar fördelning av finansiering mellan doktorandprogrammen, strategisk utveckling av doktorsutbildningen och ordnande av kurser i överförbara färdigheter inom ramen för doktorsutbildningen.

– Forskarskolan är en omfattande och mångvetenskaplig gemenskap som arbetar på alla campus. Helsingfors universitet är redan en stark och betydande utbildare av doktorer, och målet med den nya strukturen för forskarskolan är att ytterligare utveckla handledningen och undervisningen samt sprida god praxis och stödja verksamheten vid doktorandprogrammen, konstaterade forskarskolans direktör Minna Palander-Collin vid forskarskolans invigning den 6 juni.

Under våren har forskarskolan gjort förberedelser inför en fullskalig start av verksamheten på hösten. I sepember går den nya forskarskolans första evenemang "Välkommen till forskarskolan" av stapeln.

Reformen en del av professionella förfaranden

Universitetet finansierar doktorandernas avlönade anställningar. Därutöver arbetar många doktorander med hjälp av personligt stipendium. Doktorsavhandlingar skrivs också vid sidan av ett aktivt yrkesliv på annat håll och ofta på deltid.

Helsingfors universitets kansler Kaarle Hämeri som talade vid invigningen betonade att forskarskolan är ett steg i övergången från gamla, även subjektiva, studierätter till nya och moderna processer.

Forskarskolan vid Helsingfors universitet omfattar sammanlagt 33 doktorandprogram. I slutet av år 2022 hade Helsingfors universitet 4 657 doktorander.