Forskarskola och doktorandprogram

Forskarskolan vid Helsingfors universitet har 33 doktorandprogram, som omfattar alla vetenskapsområden och doktorander. Forskarskolans områden grundar sig på samarbete inom forskning och doktorsutbildningen.
Forskarskolan vid Helsingfors universitet

Forskarskolan vid Helsingfors universitet erbjuder utbildning i överförbara färdigherer för doktorander i sina doktorandprogram och utvecklar doktorsutbildning inom sina vetenskapsområden i samarbete med doktorandprogrammen och fakulteterna som ansvarar för dem.

Doktorandprogrammen ger doktorander systematisk utbildning och handledning inom sina vetenskapsområden.

Forskarstudierätter ansökas alltid från doktorandprogrammen.

 

Doktorandprogram i hälsoforskning
Doktorandprogram i humanistisk-samhällsvetenskap
Doktorandprogram i miljö-, livsmedels- och biovetenskap
Doktorandprogram i naturvetenskap