Pedagogiken på 23:e plats i QS-rankning – placeringen förbättrades för tredje gången i rad

Pedagogiken vid Helsingfors universitet placerade sig på plats 23 i den pinfärska rankningen QS World University by Subject 2020. Det är en förbättring på sju placeringar jämfört med föregående år.

Fakultetens dekanus Johanna Mäkelä och prodekanus med ansvar för forskningen Mirjam Kalland anser att placeringen är ett bevis på att fakultetens anseende samt forskningens kvalitet och genomslag ligger på en internationellt sett hög nivå.

– Resultatet motiverar oss att utveckla fakulteten ännu närmare världstoppen. Målet är en placering bland de tio främsta år 2030. Men målet är inget självändamål, eftersom vi ständigt utvecklar forskningens och undervisningens kvalitet, konstaterar Kalland.

Av de nordiska universiteten placerade sig HU bäst och bland de europeiska universiteten intogs högre placeringar endast av de fyra anrika brittiska universiteten University College London, Oxford, Cambridge och University of Edinburgh.

Bedömningen omfattar fyra teman som poängsätts separat: akademiskt anseende, anseende bland arbetstagare, citeringar per publikation och H-indexet. I helhetsbedömningen viktas dessa faktorer enligt separata kriterier för olika vetenskapsområden.

Ytterligare information

Var är universitetsrankning?

Mer information om universitetsrankningar.