Mitt hem är min avhandling

Rektor för Normalskolan i Viks gymnasium Reijo Honkanen firar den 150 år gamla skolan och sin snart 38 år långa karriär.

Det är delvis en slump att rektor Reijo Honkanen hamnade i undervisningsbranschen. Han tänkte bli byggingenjör, men vikariat  under studietiden väckte intresset att undervisa. Honkanen blev lärare i matematiska ämnen. År 1981 började han jobba vid dåvarande Helsingin II normaalikoulu.

Skolans namn och läge har förändrats, men Honkanen har förblivit. Idag är han rektor för Normalskolan i Viks gymnasium, en av Finlands tio övningsskolor och en del av Helsingfors universitet.

Varje termin praktiserar cirka 150 ämneslärarstuderande och 100 klasslärarstuderande vid Normalskolan i Vik. De följer med lärarnas arbete, planerar egna lektioner tillsammans med lärarna och får respons på lektionerna.

Lärarstuderandena innebär en extra dimension för skolarbetet för både lärarna och eleverna.

— Tänk er om ert arbete granskades intensivt av en grupp studerande med siktet inställt på branschen. Jag påstår att våra lärare förbereder och genomför sina lektioner mer omsorgsfullt än normalt, även med anledning av detta, säger Honkanen.

Han är märkbart stolt över skolan, dess lärare och elever. Den här hösten har Honkanen arbetat på skolan i 38 år. Två av hans tre barn har även gått i skolan. Till jul stundar sedan rektorns pensionärsdagar.

Innan dess blir det fest på Normalskolan i Vik. Den här våren fyller skolan 150 år, vilket firas bland annat med ett symposium, elevtillställningar, en utställning, en historik och en huvudfest i Finlandia-huset.

Bröd och fisk

Honkanen har inte själv hunnit undervisa på fem år eftersom administrativa sysslor har tagit upp all hans tid. Han saknar att undervisa. Kontakten med de unga har han dock kvar som handledare för tutorverksamheten och dörren till kansliet är vanligtvis öppen för att eleverna ska kunna komma till honom med sina bekymmer.

Rektorn är känd för sitt rågbröd som han bakar på surdeg och ibland bjuder lärarna och gymnasieeleverna på. Även vinterfiske intresserar Honkanen, som visar upp ett foto på en sjukilosgädda han fångade förra veckoslutet och som är nästan lika lång som hans sex år gamla barnbarn.

Under vintrarna skidar Honkanen cirka tusen kilometer och håller skidskola för sina tre barnbarn. Arbetsresorna sker året runt med cykel.

Honkanens passion för bygge finns fortfarande kvar. Under årens lopp har han renoverat en semesterbostad i Mäntyharju och år 2000 blev storprojektet klart, ett parhus i Skomakarböle byggt tillsammans med en vänfamilj. Där bor paret Honkanen ännu idag.

— Min hustru har sagt att det här huset är min avhandling, skrattar Honkanen.

Honkanen hade drömt om att studera vidare, men då huset stod klart var det bråttom på jobbet. År 2003 flyttade skolan till nya gemensamma utrymmen i Vik. Det var inte lätt att sälja in flytten till lärarna som hade fäst sig vid Haga. Efter flytten var det fantastiskt att märka att allt fungerade. Den nya skolan kändes som en stor möjlighet.

Även om rektorn inte hann med påbyggnadsstudier har många av skolans lärare doktorerat. Många har även skrivit läroböcker. Till övningsskolornas uppgifter hör även forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamhet samt fortbildning.

— Vi satsar på moderna undervisningsmetoder till förmån för eleverna. Detta har garanterat intressanta arbetsår.