Viikin normaalikoulun logo
Välkommen till Viks övningsskola, Helsingfors universitets övningsskola i Vik. Skolan grundades redan 1869 och var den första finskspråkiga flickskolan i landet. Skolan fyller i år alltså 150 år. Vi stödjer oss på traditioner men riktar samtidigt blicken mot framtiden utan fördomar.
Wilma