Helsingfors universitet vill göra de internationella studenterna mer delaktiga i gemenskapen

Universitetet utvecklar tillsammans med ämnes- och fakultetsföreningarna verksamhetsmodeller som ska erbjuda alla studenter lika möjligheter att delta i verksamheten vid universitetet. 

Helsingfors universitet vill år 2030 vara det bästa stället att studera, undervisa, forska och arbeta. Målet med projektet Lisää löylyä kv-toimintaan (ung. En skopa till för den internationella verksamheten) som inleddes våren 2023 är att identifiera avgörande flaskhalsar i integreringen av internationella studenter i gemenskapen. Projektet är ett samarbete mellan ämnes- och fakultetsföreningarna, de internationella studenterna, Helsingfors universitets studentkår och universitetet. Tillsammans tar vi fram lösningar som snabbt kan omsättas i praktiken för att avhjälpa de utmaningar som vi identifierat. 

– Studenter från utlandet känner ofta ingen i hela stan när de anländer. För att de inte ska lämnas ensamma och utan kamratstöd är det verkligen viktigt att universitetet inte bara erbjuder dem undervisning utan även ett socialt liv – vänner som de kan dela glädje, bekymmer och framgångar med, säger Kai Nordlund som är prorektor vid Helsingfors universitet. 

Vid de första workshopparna som hölls i maj fördjupade vi oss i de utmaningar, möjligheter och medel för internationalisering som ämnes- och fakultetsföreningarna har. 

– Workshopparna gav en känsla av att vi konkret kan förbättra de internationella studenternas deltagande och ställning i våra ämnesföreningar och vid hela universitetet, säger Lucas Yoni som är internationaliseringsansvarig vid geografistudenternas ämnesförening MaO

– Det är en stor ära och ett privilegium att studenter från hela världen kommer till Finland för att studera. Utöver undervisning av hög kvalitet kan vi vid Helsingfors universitet erbjuda ett globalt sett unikt och aktivt studieliv. Som aktiva i ämnesföreningen är det vårt ansvar att satsa på att involvera både lokala och internationella studenter i vår verksamhet, konstaterar Yoni.  

Att stöda ämnes- och fakultetsföreningarna i internationaliseringen är viktigt även för de finländska studenterna. 

– Det är nyttigt att höra andra ämnesföreningarnas erfarenheter av internationell verksamhet och hur de gått tillväga, säger Kristian Ostanin som är idrottsansvarig vid ämnesföreningen för studenterna i nationalekonomi KTTO

– Internationalisering bidrar till att medlemmarna i studentföreningar får en ökad interkulturell förståelse samt öva på sin kommunikation och anpassningsförmåga. De här är alla nyttiga färdigheter både i studielivet och i arbetslivet. 

Projektet Lisää löylyä kv-toimintaan som stöder Helsingfors universitets strategi är del av Talent Boost-verksamheten, vars mål är att främja internationella studenters bosättning och integrering i Finland. I projektets pilotstadie deltar följande ämnes- och fakultetsföreningar: Kannstöparna, KTTO, Limes, MaO, Matlu, AFSF, MYY, Peduca och YFK. Projektets externa partner är Männikkömetsä Oy. Under hösten 2023 bjuds internationella studenter in till workshoppar för att finslipa studentföreningarnas metoder och evenemangskoncept för att stärka inklusiviteten.