Estetiska ämnen spelar en nyckelroll för vars och ens utveckling

Professor Lauri Väkevä arbetar för att vi ska identifiera betydelsen av fostran i konst- och färdighetsämnen i det finländska samhället.

Vad forskar du i?

I första hand forskar jag i filosofiska och teoretiska utgångspunkter för fostran i konst- och färdighetsämnen. Jag är särskilt intresserad av konstens betydelse i samhället. Min forskning är också inriktad på pedagogisk filosofi, populärkultur och digitala lärmiljöer.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Jag hoppas att min forskning gör att vi bättre än tidigare kan identifiera betydelsen av fostran i konst- och färdighetsämnen i det finländska samhället. Estetiska ämnen spelar en nyckelroll för varje människas lärande och utveckling. Att identifiera den här rollen hjälper oss att utveckla utbildningen i Finland och främjar dess slagkraft och hållbarhet.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Att riva de akademiska murarna och främja samarbete mellan forskningsområden! Lärarutbildningen erbjuder ett viktigt forum för mångvetenskaplighet både i forskningen och i den högre utbildningen. Det är också fint att de unga under den här tidsperioden som präglas av globala problem söker sina egna kanaler där de kan påverka samhället och har kunskap att kritiskt granska utbildningsrelaterade frågor.

 

Lauri Väkevä är professor i de estetiska ämnenas didaktik vid Pedagogiska fakulteten.

Läs mer om andra nya professorer.