Tre personer vidare till sista skedet i rekryteringen av rektor för Helsingfors universitet

Fyra av de personer som sökt rektorsposten vid universitetet hördes den 9 mars 2023 vid en tillställning som var öppen för alla vid universitetet. Av dessa kandidater valde styrelsen Sari Lindblom, Kai Nordlund och Kimmo Nuotio att gå vidare till det sista skedet.

Totalt 19 personer sökte rektorsposten vid Helsingfors universitet och nio av dem kallades till intervju. Efter intervjurundan kallades fyra kandidater till universitetets hörande som ordnades av universitetskollegiet.

Efter hörandet valde styrelsen följande personer till den sista omgången i rekryteringen:

FD Sari Lindblom

Sari Lindblom är psykolog, professor i universitetspedagogik och rektor för Helsingfors universitet.

FD Kai Nordlund

Kai Nordlund är professor i beräkningsmaterialfysik och prorektor vid Helsingfors universitet.

JD Kimmo Nuotio

Kimmo Nuotio är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet och leder Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo).

Universitetets styrelse eftersträvar att välja rektorn vid sitt möte den 30 mars 2023. Styrelsen väljer en rektor för en period på högst fem år från och med den 1 augusti 2023.

I enlighet med universitetslagen har rektorn till uppgift att svara för att universitetets uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt samt svara för uppgifternas vidare utveckling. Den som väljs till rektor ska ha doktorsexamen, omfattande kännedom om universitetsvärlden samt insikt i forsknings- och utbildningspolitiken, mångsidiga samarbetskontakter som omfattar intressenter och en gedigen ledarerfarenhet.