Helsingfors universitets styrelse valde ut fyra sökande för följande skede i rekryteringen av rektor

Styrelsen intervjuade nio av dem som sökt rektorsposten och valde vidare ut fyra sökande. Sari Lindblom, Johanna Mäkelä, Kai Nordlund och Kimmo Nuotio gick vidare till universitetets hörande som ordnas av universitetskollegiet den 9 mars.

Sammanlagt 19 personer sökte anställningen som rektor vid Helsingfors universitet, och av dem beslöt styrelsen att kalla in nio personer till intervju.

Efter intervjuerna bjöd styrelsen in följande sökande till nästa skede, det vill säga universitetskollegiets offentliga hörande:

FD Sari Lindblom

Sari Lindblom är psykolog, professor i universitetspedagogik och rektor för Helsingfors universitet.

PD Johanna Mäkelä

Johanna Mäkelä är professor i matkultur och dekanus för Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

FD Kai Nordlund

Kai Nordlund är professor i beräkningsmaterialfysik och prorektor vid Helsingfors universitet.

JD Kimmo Nuotio

Kimmo Nuotio är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet och leder Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo).

Universitetskollegiet ordnar ett hörande av kandidaterna för rektorsposten som en öppen tillställning för alla vid universitetet den 9 mars kl. 10–12. Målet är att rektorn ska väljas före utgången av mars 2023. Universitetets styrelse väljer en rektor för en period på högst fem år från och med 1.8.2023.

I enlighet med universitetslagen har rektorn till uppgift att svara för att universitetets uppgifter sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt samt svara för uppgifternas vidare utveckling. Den som väljs till rektor ska ha doktorsexamen, omfattande kännedom om universitetsvärlden samt insikt i forsknings- och utbildningspolitiken, mångsidiga samarbetskontakter som omfattar intressenter och en gedigen ledarerfarenhet.