Nytt mentorprogram ska väcka barns intresse för högre studier

Helsingfors universitet startar mentorsprogrammet Näktergalen för svensktalande barn i åldern 8–12. Målet med programmet är att främja intresset för högskoleutbildning.

Genom programmet får barn i åldern 8–12 en mentor som studerar vid universitetet och tillsammans träffas de en gång i veckan och gör aktiviteter utifrån barnets intressen. Syftet är att nå ut till yngre målgrupper och tidigt främja intresset för högre utbildning. 

Mentorsprogrammet Näktergalen startade i Malmö 1997 och finns nu vid 22 universitet världen över. Vid Helsingfors universitet startade programmet hösten 2022. Den första piloten vid Uni består av 17 par av mentorer och barn från Helsingfors stads svenskspråkiga grundskolor. Satsningen finansieras av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner, och koordineras av Svenska ärenden vid Helsingfors universitet.

– Universitetet lägger stor vikt vid att vetenskap och lärande ska tillhöra alla. Med projekt som Näktergalen vill vi motverka barriärer som kan utgöra ett hinder för högre utbildning. Kulturell och social mångfald är en oersättlig resurs som kan bidra till nya perspektiv inom våra utbildningar, säger Harriet Lindeberg-Saapunki, chef för Svenska ärenden vid Helsingfors universitet.

Pilotprojektet vid Helsingfors universitet pågår till juni 2023 och koordineras av projektledare Richard Backman, som själv varit Näktergalen-mentor i Malmö 2018–2019:  

– Mentorskapsperioden innehåller flera av mina bästa minnen från min tid i Malmö. Under programmet bygger man tillsammans med sitt barn upp en personlig relation och lär sig av varandra.

Målet med Näktergalen är ömsesidig nytta för barnet och mentorn, där barnet får en möjlighet att utvecklas och stärka sin självkänsla medan mentorn får ett praktiskt komplement i sin universitetsutbildning och en möjlighet till nya infallsvinklar.

– Jag minns väl vårt besök till universitetet, där mitt mentorsbarn såg ivriga och flitiga studerande, med liknande intressen och bakgrund som hen själv, och efteråt sade att det var bland det bästa vi gjort. Det visar hur viktigt det är att bli bekant med utbildningsmöjligheterna och få en vuxen förebild med högskolebakgrund. Med vårt pilotprojekt vill vi förmedla samma budskap: “Våra dörrar är öppna, du är välkommen att studera hos oss precis som du är”, berättar Richard Backman. 

Utöver det nya mentorsprogrammet Näktergalen ordnar Helsingfors universitet även vetenskapsverkstäder för svensktalande barn. I verkstäderna tar eleverna tillsammans med en handledare itu med en fråga eller ett problem och utforskar det ur olika vetenskapliga perspektiv. Verkstäderna finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.

– Målet med bägge satsningar är att främja intresset för högskoleutbildning. Vi vill ge barn som inte ännu nått sin fulla potential en chans att blomma ut tillsammans med en klok och trygg vuxen, och göra Helsingfors med dess rika utbud av aktiviteter mer bekant, säger Harriet Lindeberg-Saapunki.