UniJunior
Är du ett nyfiket barn? Eller känner du en extra vetgirig person i årskurs 3-6? Under våren 2023 fortsätter UniJunior, ett projekt inom svenskspråkig vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet som startade hösten 2021. UniJunior erbjuder fem fina vetenskapliga verkstäder under våren 2023 och ett sommarläger i början av sommaren 2023.
Vår verksamhet

Inom UniJuniors verksamhet får barn uppleva forskning på ett nytt, intressant och spännande sätt. I varje verkstad introduceras en fråga eller ett problem. Barnen utforskar sedan tillsammans med forskare och andra handledare problemet ur olika vetenskapliga perspektiv. 

Anmälningen för vårterminens 2023 verkstäder öppnar 13.12.2022 och för sommarlägret 1.3.2023. Anmälningslänkarna finns nedan i samband med beskrivningarna.

Ett viktigt mål med UniJunior är att öka barns intresse för vetenskap, också bland dem som kommer från studieovana hem. Verkstäderna är gratis och öppna för alla svensktalande barn i hela Finland. Under verkstaden serveras ett lätt mellanmål. Det är även möjligt att få ett resebidrag för att delta i UniJunior. 

UniJunior finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.

Drömskola!
Ämnet hade förklarats på ett sätt som fångat barnets uppmärksamhet och intresse! Inget förklarades för svårt men inte heller för enkelt.
Barnet gillade det verkligen! Vänskaplig atmosfär! Intressant aktivitet!

Vårens 2023 verkstäder och sommarläger

Hur kan man göra matematik med sju broar?

I Königsberg brukade det finnas sju broar som gick över floden Pregel. Stadens invånare försökte under sina kvällspromenader hitta en rutt som skulle gå över varje bro en gång utan att gå över någon bro två eller flera gånger, men ingen i staden lyckades med att hitta en sådan rutt. Detta faktum fick matematikern Euler att bli intresserad av problemet. Euler hade som mål att antingen hitta en rutt eller hitta hårda bevis på att detta var omöjligt. Detta ledde till utvecklingen av grafteori som är ett fascinerande område inom matematik. 

I den här verkstaden får barnen knäcka matematiska problem i Eulers fotspår.

#grafteori

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsa-biblioteket
När? Lördagen 15.1.2023 kl. 12.30-15.30
Vem träffar du? Forskare Martina Aaltonen, matematiker, forskardoktor inom UniJunior

Anmäl dig till verkstaden via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

 

Kom med på verkstaden och få aha-upplevelser!

Hur kan man göra det osynliga synligt?

I Finland finns det flera insekter som är utrotningshotade. Till exempel cinnoberbagge, en allätarbagge som är ovanlig i Finland. Just den här skalbaggen är intressant då det kommer till bildkonst eftersom skalbaggens namn på svenska för tankarna till den röda färgen cinnober.

I verkstaden kommer vi att undersöka små utrotningshotade varelser med hjälp av olika förstoringsverktyg. Därefter gör vi med hjälp av fakta och fantasi keramiska föremål (skulpturer) som gör det osynliga synligt. Vi bekantar oss med lera och keramik som material och teknik för utforskande och undersökande lärande.

Den här verkstaden är inspirerad av utställningen Vetenskap och konst (Tiede ja ja taide 16.9-21.11 2022) som gick av stapeln på Naturhistoriska museet i Helsingfors hösten 2022. I utställningen behandlade 7 samtidskonstnärer frågan om utrotningshotade arter.

#insekter, keramik

Var? Helsingfors universitet, Brobergsterrassen, Aurora
När? Lördagen 11.2.2023 kl. 12.30-15.30
Vem träffar du? Forskare Hannah Kaihovirta, universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik

Anmäl dig till verkstaden via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Kom med på verkstaden och utforska med lera och keramik! 

Hur ser det ut inne i en dator?

Nästan alla av oss använder datorer och telefoner så gott som dagligen, men vet du egentligen hur en dator fungerar? Vilka delar består den av och vad gör dom? Hur skiljer sig en bordsdator från en bärbar dator eller en smart telefon? Moderna datorer kan göra en hel del komplicerade saker som vi människor aldrig skulle klara av. Ändå är en dator sist och slutligen en ganska enkel maskin som bara utför en (jätte)stor mängd enkla uppgifter (jätte)snabbt. På många sätt är datorer egentligen dummare än vi människor och utan oss skulle de inte kunna utföra sina uppgifter rätt.  

I den här verkstaden får barnen titta in i en dator samt fundera över hur datorer bygger upp komplexa program med hjälp av simpla instruktioner. Verkstaden ordnas i samarbete vetenskapsklassen Linkki.

#datavetenskap #datorer

Var? Helsingfors universitet, Campus Gumtäkt, Exactum, vetenskapsklassen Linkki
När? Lördagen 11.3.2023 kl. 12.30-15.30
Vem träffar du? Forskare Jeremias Berg, lektor inom datavetenskap

Anmäl dig till verkstaden via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Kom med på verkstaden och se vad det finns inne i en dator!

Hur ska världen styras?

Har du funderat på vad demokrati betyder, och på hur världen borde styras för att få bukt med globala orättvisor och problem? En världspresident, digitala möten med människor från hela världen eller något helt annat? Vad menar vi när vi talar om demokrati, handlar det bara om att rösta? Hur skulle demokrati se ut om barn fick vara med och bestämma? Hur styrs världen i framtiden om du får bestämma?

Verkstaden arbetar med teman kring demokrati och globala orättvisor. Deltagarna får undersöka hur demokrati fungerar via diskussioner och spel, och göra olika uppgifter som handlar om makt, stater och globala problem.

#demokrati #globalt #framtiden

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsa-biblioteket
När? Lördagen 15.4.2023 kl. 12.30-15.30
Vem träffar du? Forskare Pia Mikander, universitetslektor inom historias och samhällslärans didaktik

Anmäl dig till verkstaden via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Kom med på verkstaden och diskutera om demokrati och globala orättvisor!

Hur uppfattar djur världen? (för barn och anhöriga vuxna)

Vår omgivning är full av olika djurarter - från hundar och andra stora däggdjur till fiskar och småkryp. Hurdant är det att leva sitt liv som en katt eller som en mygga? Har djur känslor som vi människor? Kan får vara glada? Kan grisar spela dataspel? Varför skriker inte fisken då vi fått napp? Hur är djuren lik varandra och hur skiljer de sig åt? Varför är det lättare att skola en hund än en katt? Vad vet vi om hur djuren upplever sin värld? Hur kan vi få reda på det utan ett gemensamt talat språk? 

En del djur behandlar vi människor med stor respekt och andra djur tycker vi bara är till besvär – vad beror detta på egentligen? Vad vet vi om vad som är viktigt för djuren? Hur beaktar vi detta i vårt förhållande till djur?

I den här verkstaden som är menad för barn och deras anhöriga vuxna får deltagarna lära sig om hur djur upplever världen och diskutera etiska frågor kring inställning till djur. 

#djur, etik

Var? Helsingfors universitet, Vik Campus, Clinicum
När? Lördagen 13.5.2023 kl. 12.30-15.30
Vem träffar du? Forskare Anna Valros, professor inom husdjursvälfärd

Anmäl dig till verkstaden via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Kom med på verkstaden och lär dig spännande och nytt om djur!

Den gröna planeten 6-7.6.2023,10.00-16.00

Har du stannat upp en vacker sommardag i en park och tänkt på hur underbart det är med allt det gröna kring oss? Träd med gröna blad, blommor av olika slag och en riktigt grön gräsmatta. Har du på vintern kollat på den mörka marken och träden utan blad och önskat att det skulle bli vår? Har du haft picknik på en torr bränd gräsmatta och önskat att den snart skulle vara grön och mjuk igen? Har du då lyft din blick mot himlen och önskat att du skulle se moln, riktigt mörka moln som kunde regna ner och få gräsmattan att bli grönskande igen. Har du sett hur regnet får det nya livet att veckas upp gång på gång? Som ett mirakel. Rymden är stor, men inga andra gröna planeter har hittats kring oss. Vad är det som är unikt med förhållandena på jorden och vad vet vi om hur livet fick sin början? Har du funderat på vad vi människor kan och borde göra för att bevara den underbara biologiska mångfalden på vår unika planet?

Under den första lägerdagen tisdagen 6.6.2023 (10-16) får barnen lära sig om livets historia i Naturhistoriska museet och utforska det gröna livet i Kajsaniemi botaniska trädgård.

Under den andra lägedagen 7.6.2023 (10-16) får barnen besöka väderprognocentret och göra vetenskapliga experiment kring extrema väderfenomen på Campus Gumtäkt och fundera på stora frågor kring människans förhållande till naturen under en filosofisk orientering i Gumtäkt botaniska trädgård.

Vem träffar du?

Forskare Lill-Anna Wolff (biologi och geografi)
Prognosmeteorolog Petteri Pyykkö (meteorologi)
Forskare Birgit Schaffar-Kronqvist (filosofi)

Vi erbjuder barnen lunch och ett lätt mellanmål. Det finns möjlighet att ansöka om resebidrag med en övernattning i Helsingfors för dem som kommer längre ifrån. Det finns också möjlighet för flexibilitet gällande tiderna då barnen hämtas till och från lägret.

Anmälningen öppnar1.3.2023 kl. 9.00.

Kom med på sommarlägret och utforska den underbara naturen kring oss i en fin sommarmiljö!

2021:

Verkstad i september 2021: Färgernas underbara värld med Jeremias Berg, samarbete med kemiklassen Gadolin

Verkstad i oktober 2021: Från runskrift till emojier med Sofia Stolt

Verkstad i november 2021: Från frågor till svar med Pia Mikander

Verkstad i december 2021: Hur uppfattar djur världen? med Anna Valros

2022:

Verkstad i januari 2022: Hemliga meddelanden som alla kan se med Jeremias Berg

Verkstad i februari 2022: Goda livets workshop med Markus Wartiovaara, samarbete med Hanken Svenska Handelshögskolan

Verkstad i mars 2022: Varför är en matematiker intresserad av knutar? med Martina Aaltonen

Verkstad i april 2022: Vad är det konstiga med konst? med Hannah Kaihovirta

Verkstad i maj 2022: Kon i köket? med Anna Valros

Verkstad i maj 2022: Virus och vaccineringar med Vineta Fellman

Verkstad i augusti 2022: Hemliga meddelanden som alla kan se med Jeremias Berg (repris)

Verkstad i september 2022: Från frågor till svar med Pia Mikander (repris)

Verkstad i oktober 2022: Vad är det som håller oss på jorden? med Aslak Fellman

Verkstad i november 2022: Vad är "normalt" och vem får synas? med Ida Hummelstedt och Josephine Gram

Verkstad i december 2022: Varför studerar vi moln och hur påverkar de oss? med Frans Graeffe

Ansök om resebidrag

För oss inom UniJunior är det viktigt att alla barn som vill också har en möjlighet att delta i verkstäderna. Därför har vi ett resebidrag som täcker alla resekostnader för barnet och för en vuxen som reser med barnet. Bidraget täcker även kostnaderna för en övernattning i Helsingfors för de som kommer till verkstaden längre ifrån. För dem som kommer från Åland kan bidraget alternativt täcka två övernattningar på färjan.

Vi har ett begränsat antal med resebidrag men alla som vill kan ansöka om bidrag. Ansökan kräver en kort förklaring och den måste lämnas in senast två veckor före verkstaden.

Ansök om resebidrag via den här länken.

Styrgruppen och forskare

Projektet leds av en styrgrupp som består av:

Gunilla Holm, professor i pedagogik (ordförande)
Jeremias Berg, universitetslektor i datavetenskap
Patrik Floréen, äldre universitetslektor i datavetenskap
Kethe Hermunen, klinisk lärare i kirurgi
Hannah Kaihovirta, äldre universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik
Pia Mikander, universitetslektor i historias och samhällslärans didaktik
Sofia Stolt, direktör för Center för språk och kommunikation på Hanken Svenska Handelshögskolan
Anna Valros, professor i husdjurvälfärd

Martina Aaltonen är anställd i projektet på heltid som forskardoktor. Hon håller i trådarna och forskar i vetenskapfostran av barn.

Kontaktuppgifter