UniJunior

Är du ett nyfiket barn? Eller känner du en extra vetgirig person i årskurs 3-6? Under hösten 2023 fortsätter UniJunior, ett projekt inom svenskspråkig vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet som startade hösten 2021.
Vår verksamhet

Inom UniJuniors verksamhet får barn uppleva forskning på ett nytt, intressant och spännande sätt. I varje verkstad introduceras en fråga eller ett problem. Barnen utforskar sedan tillsammans med forskare och andra handledare problemet ur olika vetenskapliga perspektiv. 

Anmälningen till hösten 2023 verkstäder är nu öppen.

Ett viktigt mål med UniJunior är att öka barns intresse för vetenskap, också bland dem som kommer från studieovana hem. Verkstäderna är gratis och öppna för alla svensktalande barn i hela Finland. Under verkstaden serveras ett lätt mellanmål. Det är även möjligt att få ett resebidrag för att delta i UniJunior. 

UniJunior finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.

Drömskola!
Ämnet hade förklarats på ett sätt som fångat barnets uppmärksamhet och intresse! Inget förklarades för svårt men inte heller för enkelt.
Barnet gillade det verkligen! Vänskaplig atmosfär! Intressant aktivitet!

Hösten 2023 verkstäder

Färgernas underbara värld  

Har du funderat på varför du inte ser färger när det är mörkt? Hur ser vi färger egentligen? Har du kollat på regnbågen, fyrverkerier och ädelstenar och funderat på hur de får den sina färger? Färger är fascinerade. Det finns hur många frågor som helst. Varför är gamla fotografier svartvita? Varför är blad gröna? Varför är ögonen antingen bruna eller blåa? 

I den här verkstaden får barnen experimentera i kemiklassen Gadolin med färger och hur de hänger ihop med vitt ljus, lasrar och prismor. 

Verkstaden är en favorit i repris från hösten 2021. 

Var? Helsingfors universitet, Campus Gumtäkt, Chemicum 
När? Lördagen 9.9.2023 kl. 12.30-15.30  
Vem träffar du? Forskare Jeremias Berg, forskardoktor inom data- och informatiosvetenskap  

Anmäl dig till verkstaden före 8.9.2021 via den här länken eller genom att kontakta Joséphine Gram per telefon 0400126913.

 

Kom med på verkstaden och experimentera med färger!

Lär jag mig om jag samtidigt läser läxor och tittar på Youtube? 

Varje dag lär du dig något nytt! En del av det glömmer du ändå tyvärr ganska snabbt. Efter en timme har du redan glömt ungefär hälften av det du just lärde dig. Vi vet mycket om hur människor lär sig och hur minnet fungerar, men trots det finns många missuppfattningar om hur vi lär oss och hur vi kan utveckla våra talanger. För att du ska lära dig är din uppmärksamhet viktig. På vilket sätt du övar och repeterar påverkar också vad du lär dig. Oavsett om det gäller skolarbete, idrott, musik eller något annat. Fast du kanske tycker att du lär dig lättare på fritiden än i skolan. Varför är det så? Varför fungerar ditt minne bättre om du rör på dig varje dag och din hjärna ibland får vila?   

Under här verkstaden får barnen genom övningar, spel och diskussioner tillsammans fundera på hur de lär sig, hur minnet fungerar och vilken betydelse minnet har för lärande och fundera på om det funkar att samtidigt läsa läxor och titta på Youtube. 

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsa-biblioteket
När? Lördagen 14.10.2023 kl. 12.30-15.30 
Vem träffar du? Monica Londén, universitetslektor i pedagogik

Anmäl dig till verkstaden via den här länken eller genom att kontakta Joséphine Gram per telefon 0400126913.

Kom med på verkstaden och utforska ditt eget minne! 

Hur vet vi vad som hände i det förflutna?  

Föreställ dig att du bor i ett riktigt gammalt hus och du vill veta mera om vad som hände där för länge sedan. På husets vind hittar du en dammig dagbok där en tidigare boende beskriver sitt hem. Du vill veta mera och går till ett arkiv där det finns en samling brev skrivna av en annan person som bott i huset. För att verkligen få reda på allt besöker du ännu biblioteket där det finns en bok som handlar om huset. Du har nu samlat på dig tre historiska källor: dagboken, breven och boken. Men när du jämför dem märker du att de berättar olika saker om huset: i dagboken står det att huset alltid har varit grönt, medan breven och boken påstår att det har varit ljusrosa. Breven säger att huset i ett skede hade en stor terrass, medan boken inte nämner denna och dagboken talar om en balkong. Hur vet du vilken källa som har rätt? 

I en sådan här situation behöver vi källkritik, ett av historikerns viktigaste verktyg. Vi funderar på hurudan information en källa kan ge och avgör om källan är trovärdig, det vill säga hur sant det som sägs i källan är.  

På den här verkstaden sysslar vi med källkritik i praktiken. Genom olika uppgifter försöker vi reda ut vissa knepiga frågor: Vem har skapat en källa och varför? Hur känner man igen en förfalskad källa? Vad menar vi då vi talar om primära och sekundära källor? Kan ett spel, en bild, eller ett föremål vara en källa? Hur kan vi veta något om sådana människor i det förflutna som inte lämnat källor efter sig? 

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsa-biblioteket
När? Lördagen 11.11.2023 kl. 12.30-15.30 
Vem träffar du? Martin Pettersson, doktorand i historia och kulturarv

Anmäl dig till verkstaden via den här länken eller genom att kontakta Joséphine Gram per telefon 0400126913.

Kom med på verkstaden och lär dig om källkritik!

2021:

Verkstad i september 2021: Färgernas underbara värld med Jeremias Berg, samarbete med kemiklassen Gadolin

Verkstad i oktober 2021: Från runskrift till emojier med Sofia Stolt

Verkstad i november 2021: Från frågor till svar med Pia Mikander

Verkstad i december 2021: Hur uppfattar djur världen? med Anna Valros

2022:

Verkstad i januari 2022: Hemliga meddelanden som alla kan se med Jeremias Berg

Verkstad i februari 2022: Goda livets workshop med Markus Wartiovaara, samarbete med Hanken Svenska Handelshögskolan

Verkstad i mars 2022: Varför är en matematiker intresserad av knutar? med Martina Aaltonen

Verkstad i april 2022: Vad är det konstiga med konst? med Hannah Kaihovirta

Verkstad i maj 2022: Kon i köket? med Anna Valros

Verkstad i maj 2022: Virus och vaccineringar med Vineta Fellman

Verkstad i augusti 2022: Hemliga meddelanden som alla kan se med Jeremias Berg (repris)

Verkstad i september 2022: Från frågor till svar med Pia Mikander (repris)

Verkstad i oktober 2022: Vad är det som håller oss på jorden? med Aslak Fellman

Verkstad i november 2022: Vad är "normalt" och vem får synas? med Ida Hummelstedt och Josephine Gram

Verkstad i december 2022: Varför studerar vi moln och hur påverkar de oss? med Frans Graeffe

2023:

Verkstad i januari: Hur kan man göra matematik med sju broar? med Martina Aaltonen

Verkstad i februari: Hur kan man göra det osynliga synligt? med Hannah Kaihovirta

Verkstad i mars: Hur ser det ut inne i en dator? med Jeremias Berg

Verkstad i april: Hur ska världen styras? med Pia Mikander

Verkstad i maj: Hur uppfattar djur världen? med Anna Valros

Sommarläger i juni: Den gröna planeten med Lill-Anna Wolff, Petteri Pyykkö och Birgit Schaffar-Kronqvist

Ansök om resebidrag

För oss inom UniJunior är det viktigt att alla barn som vill också har en möjlighet att delta i verkstäderna. Därför har vi ett resebidrag som täcker alla resekostnader för barnet och för en vuxen som reser med barnet. Bidraget täcker även kostnaderna för en övernattning i Helsingfors för de som kommer till verkstaden längre ifrån. För dem som kommer från Åland kan bidraget alternativt täcka två övernattningar på färjan.

Vi har ett begränsat antal med resebidrag men alla som vill kan ansöka om bidrag. Ansökan kräver en kort förklaring och den måste lämnas in senast två veckor före verkstaden.

Ansök om resebidrag via den här länken.

Styrgruppen

Projektet leds av en styrgrupp som består av:

Gunilla Holm, professor i pedagogik (ordförande)
Jeremias Berg, universitetslektor i datavetenskap
Patrik Floréen, äldre universitetslektor i datavetenskap
Kethe Hermunen, klinisk lärare i kirurgi
Hannah Kaihovirta, äldre universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik
Pia Mikander, universitetslektor i historias och samhällslärans didaktik
Sofia Stolt, direktör för Center för språk och kommunikation på Hanken Svenska Handelshögskolan
Anna Valros, professor i husdjurvälfärd

Kontaktuppgifter f.o.m. 7.8.2023