Nolltolerans för trakasserier vid Helsingfors universitet

Tack var kampanjen #metoo och det finlandssvenska uppropet #dammenbrister har problemet med sexuella trakasserier synliggjorts på ett tidigare aldrig skådat sätt. Trakasserifall har också uppdagats vid finländska läroanstalter.

– Helsingfors universitet godkänner inga former av osakligt bemötande, mobbning eller trakasserier. Vi vill uttala vårt varma stöd till #dammenbrister och tacka för alla modiga vittnesmål som gjorts i kampanjen, säger prorektor Pertti Panula, som är ordförande för universitetets jämställdhetskommitté.

Studenterna och de anställda vid Helsingfors universitet har rätt till en trygg och trivsam studie- och arbetsmiljö. Alla chefer och lärare vid universitetet är skyldiga att ingripa om de upptäcker trakasserier. Universitetet har anvisningar för hur man går till väga om en anställd eller student blir trakasserad.

– Vi uppmanar alla vid universitetet att genast berätta om trakasserifall. Du kan vända dig till din chef, ett trakasseriombud eller en arbetarskyddsfullmäktig. Studerande kan vända sig till en lärare, prefekt vid fakulteten eller ett trakasseriombud, säger Terhi Somerkallio som tillsammans med Timo Valtonen är universitetets trakasseriombud.

– Också studentkåren har två trakasseriombud. Studenter kan vara i kontakt med vem som helst av oss, tillägger hon.

Alla anmälda trakasserifall utreds. Både den som blivit utsatt för trakasseri och den som misstänks ha trakasserat hörs. Om man konstaterar att trakasseri har ägt rum vidtas åtgärder. Om den som trakasserat är en anställd, kan fallet leda till arbetsrättsliga åtgärder. Den som blivit utsatt erbjuds stöd via arbetshälsovården eller SHVS. Mera information och anvisningar för studerande och personal är publicerade i universitetets intranät.

Universitetet får kunskap om få fall av trakasseri, inte alltid ens ett per år. Alla fall kommer visserligen inte till trakasseriombudsmannens kännedom, eftersom enheterna kan ta hand om dem själv.

– Det starka engagemang som #metoo och #dammenbrister väckt, visar att dessa frågor inte har diskuterats tillräckligt. Även Helsingfors universitet måste bli ännu bättre på att skapa en trygg studie- och arbetsmiljö för sina studenter och sin personal.

Mera information om universitetets jämställdhets- och likabehandlingsarbete hittar du här.

Tra­kas­se­ri­om­bu­dens kon­takt­upp­gif­ter:

Terhi Somerkallio, Helsingfors universitet

050 415 1635

terhi.somerkallio@helsinki.fi

Timo Valtonen, Helsingfors universitet

050 448 9668

timo.valtonen@helsinki.fi

Juhani Turunen, Studentkåren vid Helsingfors universitet

050 551 6146

juhani.turunen@hyy.fi

 

Hannele Kirveskoski, Studentkåren vid Helsingfors universitet

050 543 9608

hannele.kirveskoski@hyy.fi

Prorektor Pertti Panula, ordförande för jämställdhetskommittén

050 448 0901

pertti.panula@helsinki.fi