Helsingfors universitet 81:a i Taiwan-rankningen

Av de nordiska universiteten placerade sig endast Köpenhamns universitet och Karolinska Institutet högre än Helsingfors universitet.

Helsingfors universitet landade på plats 81 i den internationella rankningen National Taiwan University. Året innan var universitetet på plats 71. Trots den litet sämre placeringen behöll Helsingfors universitet sin tredjeplats bland de nordiska universiteten – endast Köpenhamns universitet och Karolinska Institutet placerade sig högre. Merparten av universiteten i Finland och Norden har tappat sina placeringar.

Följande finländska universitet i rankningen var Åbo universitet på plats 323 (2016: 304), Östra Finlands universitet (Itä-Suomen yliopisto) på plats 326 (2016: 339) och Aalto-universitetet på plats 350 (2016: 332).

Taiwan-rankningen baserar sig enbart på publikations- och citeringsuppgifter. Vissa indikatorer utgår från en längre och andra från en kortare tidsperiod, dvs. de senaste två åren.

– Helsingfors universitets försämrade placering förklaras i synnerhet av de försvagade korttidsindikatorerna. De asiatiska universiteten har fått utökade resurser och det leder till hårdare konkurrens i synnerhet inom naturvetenskaperna, kommenterar specialisten Markku Javanainen.

Inom de olika vetenskapsområdena placerade sig Helsingfors universitet på plats 27 i lantbruksvetenskap (Agriculture), 60 i livsvetenskaper (Life Sciences), 121 i naturvetenskaper (Natural Sciences), 82 i medicin (Clinical Medicine) och 113 i samhällsvetenskaper (Social Sciences). Rankingen omfattar inte humaniora. Taiwan-rankningens klassificering motsvarar inte till alla delar den indelning i ämnes- och vetenskapsområden som tillämpas vid Helsingfors universitet.

I universitetsrankningarna deltar världens ca 17 000 högskolor. Helsingfors universitet hör till toppskiktet och placerar sig bland de högst rankade som utgör 0,5 procent av högskolorna.

Läs mer om universitetsrankningar