De nya professorernas installationsföreläsningar 29.5.2024

De 25 nya professorerna vid Helsingfors universitet berättar om de senaste forskningsrönen inom sina vetenskapsområden onsdagen den 29 maj 2024, kl. 14.15–16.15. Installationsföreläsningarna hålls i huvudbyggnaden. Adressen är Fabiansgatan 33. Det är möjligt att följa föreläsningarna i direktsändning.

Föreläsning på svenska hålls av professorn i straff- och processrätt Dan Helenius.

Efter installationsföreläsningarna ordnas en installationsceremoni i universitetets solennitetssal, med början klockan 17.00. På programmet står tal av kansler Kaarle Hämeri, installationsföreläsning av professorn i socialt arbete Timo Harrikari, presentationer av de nya professorerna och musikframträdanden. Efter kvällsfestligheterna är publiken välkommen att delta i en mottagning som ordnas i huvudbyggnadens foajéer.

Ett mer detaljerat program för föreläsningsdagen och länkarna för direktsändning från salarna finns på vår webbplats på adressen helsinki.fi/juhlaluennot.

Föreläsningarna och installationsceremonin är öppna för alla intresserade. Välkommen!

De nya professorerna och ämnena för deras föreläsningar:

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

 • Timo Hytönen, professor i molekylär och translationell växtbiologi: Kasvien ilmastosopeutumisen mekanismit – luonnonvariaatiosta sovelluksiin
 • Edward Webb, professor i globala skogar och markanvändning: TBA

Humanistiska fakulteten

 • Leena Kolehmainen, professor i germansk filologi: Saksan kielen rakennusta 2000-luvun Suomessa
 • Anu Lahtinen, professor i Finlands och Nordens historia: Suomen historian rikkaus
 • Anneli Luhtala, professor i latin: Keskiajan skolastiikan menetetty maine
 • Marja Vierros, professor i klassisk filologi: Kielistä, joita ei enää puhuta
 • Pirjo Kristiina Virtanen, professor i urfolksstudier: Vastavuoroinen tietäminen, ajallisuus ja valtasuhteet

Juridiska fakulteten

 • Dorota Gozdecka, professor i juridik: Human rights and non-discrimination in the times of democratisation of knowledge
 • Dan Helenius, professor i straff- och processrätt: Straffrättens internationella dimensioner

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

 • Pia Bäcklund, professor i regional och urban ojämlikhet: Aluesuunnittelu hallintatapana ja eriarvoisuuden rakentuminen
 • Gregor Hillers, professor i jordbävningsseismologi: Probing the Earth system from core to space with seismic waves
 • Antti Honkela, professor i data science (maskininlärning och artificiell intelligens): Tekoälyn tietosuoja
 • Katrianne Lehtipalo, professor i atmosfärsvetenskaper och fysik: Hiukkasen asiaa ilmasta – miten ilmakehän aerosolihiukkaset muodostuvat ja miten niitä voidaan luotettavasti havainnoida
 • Mika Mäntylä, professor i datavetenskap (programvaruteknik): Jättimäiset ohjelmistot ja niiden virheet
 • Simon Puglisi, professor i data science (kunskapsutvinning från big data): TBA
 • Laura Ruotsalainen, professor i datavetenskap (spatiotemporal dataanalys inom hållbarhetsvetenskaper): Tekoälyllä kestävää liikkumista tulevaisuuden kaupunkeihin

Medicinska fakulteten

 • Jari Lahti, professor i klinisk psykologi, psykisk hälsa och dess interventioner: Terapiagenetiikka: omiikat apuna mielenterveyden ongelmien hoidossa
 • Sirkku Peltonen, professor i hudsjukdomar och allergologi: Perinnölliset ihotaudit – ei pelkkää pintavikaa
 • Pipsa Saharinen, professor i biokemi: Verisuonitutkimuksen tuomat lääkeinnovaatiot
 • Maritta Välimäki, professor i utveckling av hälsovården: ”Käyttääkö vaiko ei käytä?” Teknologian käyttöönoton kysymyksiä terveydenhuollossa

Pedagogiska fakulteten

 • Riikka Räisänen, professor i slöjdvetenskap och slöjdpedagogik: Luonnon väripaletti: luonnonvärien tutkimus käsityössä tieteestä pedagogiikkaan

Statsvetenskapliga fakulteten

 • Minna van Gerven, professor i socialpolitik: Hyvinvointivaltio, takana loistava tulevaisuus?
 • Johanna Kantola, professor i Europeisk samhälls- och politikforskning: Euroopan parlamentti vallan ja politiikan näyttämönä
 • Timo Harrikari, professor i socialt arbete: Sosiaalityön toimintaympäristö muuttuu – miten muuttuu sosiaalityö?
 • Michiru Nagatsu, professor i samhällsvetenskapernas och hållbarhetens filosofi: Practical Philosophy in Practice: Thinking, Feeling and Acting at the End of the World