Jouni Keronen blir arbetslivsprofessor vid INAR, centret för atmosfärvetenskaper

Jouni Keronen blir arbetslivsprofessor på matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet den 1.11 2022. Specialområdena för Keronens arbetslivsprofessur blir de globala utmaningarna för att stävja klimatförändringen och särskilt utvecklingen av kolets kretslopp.

Centret för atmosfärvetenskaper, INAR, är ett mångvetenskapligt forskningscentrum vid Helsingfors universitet. Inom INAR utför man nationellt och internationellt högklassig forskning om atmosfären och klimatet, samt producerar forskningsdata för samhällets bruk. Centrets forskning sträcker sig från molekylnivån ända till stora, globala utmaningar.

Till sin utbildning är Jouni Keronen teknologie doktor och MBA. I sin forskning har han koncentrerat sig på lösningar för att dämpa klimatförändringen, utveckling av energiteknologi, samt utnyttjande av informationsteknik inom energibranschen. Han har satt sig in i atmosfärforskning i egenskap av ledare vid organisationen Climate Leadership Coalition (CLC) och Fortum.

Förra våren pensionerades Keronen från CLC, som utvecklar lösningar för klimatförändringen. Han arbetade som den första verkställande direktören vid organisationen, som grundades 2014, och agerar fortfarande på deltid som andre ordförande för delegationen och konsult för CLC.

Han har också innehaft flera ledande ställningar inom den internationella energikoncernen Fortum samt som forskare vid VTT och SRI International och Electric Power Research Institute i Kalifornien. Keronen är också vice ordförande för Rundabordsforum för klimatpolitik som Finlands regering grundat samt docent vid LUT-universitetet. Tillsammans med Mari Pantsar har Keronen skrivit den internationellt uppmärksammade klimatboken At the Crossroads, som år 2019 ursprungligen publicerades på finska under namnet Tienhaarassa.

– Keronen är ett utmärkt val, eftersom han behärskar helheten med klimatförändringsfenomenet mycket väl, och han har nätverk både inom inhemska och internationella forsknings- och företagssammanhang. Vi hoppas att Keronen hjälper oss med utvecklingen av betydande, internationella projekt med fokus på kolets kretslopp, säger akademiker Markku Kulmala, direktör för INAR och ACCC.

Som arbetslivsprofessor kommer Keronen att främja samarbetet mellan INAR och andra ledande internationella forsknings- och finansieringsorganisationer inom samma gebit.

– Under detta sekel måste vi avlägsna ungefär samma mängd växthusgaser ur atmosfären som vi släpper ut från och med nu. Inget land har ännu förbundit sig till något i frågan om sänkor och kolförråd av denna storleksordning. Eftersom det ofta kan ta tiotals år att utveckla kolsänkor är det redan bråttom med storskaliga åtgärder. Vi behöver också mera forskningsdata om det här temat för att hjälpa stater aktivera sig i saken, förklarar Keronen.

Arbetslivsprofessuren är på deltid och pågår i fem år.

Mera information

Akademiker, professor Markku Kulmala, tel. 040 596 2311, markku.kulmala@helsinki.fi
Arbetslivsprofessor Jouni Keronen, tel. 050 4534881, jouni.keronen@h2t.fi