Helsingfors universitets placeringsverksamhet utvecklades starkt i januari–juni 2021

I placeringsverksamheten fokuserade man särskilt på att främja företagsamheten bland studenterna.

Helsingfors universitets värdepappersportfölj är värd drygt 600 miljoner euro och avkastade 16,0 % under första halvan av 2021, medan avkastningen på jämförelseindexet som avspeglar samma risknivå var 10,3 %. Den starka avkastningen backades upp både av den globala aktiemarknadens positiva utveckling och i synnerhet av att det onoterade bolaget Mobidiag såldes till USA.

Helsingfors universitet gjorde sina första placeringar i startupsföretag som  studenter grundat inom ramen för programmet HELSEED. De första investeringarna om 30 000 euro gick till Evexia Oy, som utvecklar digitala lösningar för uppföljning av cancerpatienters tillstånd och behandlingar, och Evergreen Viherseinät Oy, som tillverkar och säljer användar- och miljövänliga växtväggar och relaterade tjänster. Målet är att universitetet i fortsättningen i betydande skala ska utöka sina placeringar i företag som grundats av studenterna.

Mot en klimatneutral placeringsportfölj

Helsingfors universitets mål är att vara den ledande och mest ansvarsfulla universitetsplaceraren i Europa. Ett delmål i fråga om miljöansvar nåddes i slutet av 2020, när universitetets placeringar i produktionen av fossila bränslen upphörde. Därmed har universitetet inte längre några placeringar i produktionen av fossila bränslen under perioden januari-juni 2021. Målet är att portföljen ska vara klimatneutral senast år 2030.

Helsingfors universitet antog en ny placeringspolicy 2019, i vilken bland annat ingår att utesluta placeringar i produktionen av fossila bränslen och minska placeringsverksamhetens utgifter. Under den nya placeringspolicyn har  placeringstillgångarnas årliga avkastning varit i snitt 23,5 %, medan avkastningen på jämförelseindexet under motsvarande tid var i snitt 15,3 %. 

– Helsingfors universitets placeringsverksamhet under början av 2021 visade åter att det är möjligt att kombinera ekonomisk effektivitet och samhälleligt ansvar. Vi tror att vår verksamhet återspeglar våra värderingar och målsättningar mycket bra. Vi hoppas att också andra placerare ska hitta intressanta och lämpliga dimensioner i vår verksamhet, sammanfattar placeringsdirektör Anders Ekholm.

Mer information

Placeringsdirektör Anders Ekholm

+358 50 526 4253, anders.g.ekholm@helsinki.fi

Läs mer

Värdepappersplacering

2020: Lyckat placeringsår: utmärkt avkastning, lägre kostnader och inga placeringar i fossila bränslen