Helsingfors universitets kommersialiseringsbolag HIS stärker sitt team med fem affärsexperter

Under de senaste åren har uppfinningsanmälningar lämnats in i stadig takt av forskare, berättar Jari Strandman, verkställande direktör. De nya rekryteringarna tillför starkt kunnande till HIS team och möjliggör ett ännu bättre stöd till forskarsamhället.

Helsingfors universitets kommersialiseringsbolag HIS har anställt fem nya personer med stark kompetens inom affärsutveckling och immateriella rättigheter. Syftet är att ännu bättre än tidigare stödja forskare i förädlingen av innovationer.

Under de två senaste åren har HIS tagit emot rekordmånga uppfinningsanmälningar av forskare vid Helsingfors universitet. Många av anmälningarna har gått vidare till att bli Research to Business-projekt, där man utvärderar idéernas marknadspotential. Projekten finansieras av Business Finland och Helsingfors universitet.

– Vi är glada över att vårt team nu får nya och kunniga kommersialiseringsexperter. De kommer att hjälpa oss att utveckla vår verksamhet och att behandla det växande antalet uppfinningar, berättar Jari Strandman, verkställande direktör för HIS.

Antalet lovande idéer väntas ytterligare öka de närmaste åren, eftersom Helsingfors universitet nyligen gjorde en miljonsatsning på innovationer och företagande. Även HIS deltar aktivt i att bygga upp en smidig helhet av innovationstjänster på campusen.

– Våra nyanställda experter har lång och mångsidig erfarenhet av affärsverksamhet, och därför kommer forskarna att ha nytta av deras expertis i alla skeden av kommersialiseringen. Vi önskar de nya teammedlemmarna varmt välkomna!

Jami Mandelin inleder sitt arbete som Business Development Director vid HIS den 15 februari 2022. Han har läkemedelsutveckling och tillhörande tillämpningar som sitt ansvarsområde. Jami har lång bakgrund inom läkemedelsindustrin (Novartis, Roche) och ett brett kunnande från tidig läkemedelsutveckling till kliniska fasstudier. Jami övergår till HIS från Faron Pharmaceuticals, som är noterat på London AIM och Nasdaq First North. Vid Faron arbetade han som Vice President of Research and Early Development och ledde bolagets tidiga läkemedelsforskning samt tillverkningen av läkemedel för klinisk prövning. Han ansvarade också för den kliniska fasens biomarkörprogram för den humaniserade antikroppen Bexmarilimab och för diagnostik som ska användas vid precisionsbehandlingar. Jami har disputerat i biomedicin och är docent i cellbiologi vid Helsingfors universitet.

Sampsa Fabritius inledde sitt arbete som Business Development Manager i januari 2022, med digitalisering och AI som sina områden. Sampsas kompetens sträcker sig från användarundersökning till marknadsvalidering och från programvara till affärsmodellering. Under sin tid i Nokia Research Center ledde han tieteestä tuotteeksi-projekt. Som startup-företagare och verkställande direktör har han dessutom utvecklat en audiotjänst som utnyttjar maskininlärning. Sampsa har 20 års erfarenhet av att utveckla digitala produkter och tjänster på hög nivå. Han har en diplomingenjörsexamen från Aalto-universitetet och ägnar sig åt framtidsforskning med ett särskilt intresse för digitala ekosystem.

Elena Inguglia inledde sitt arbete i januari 2022 som Business Development Manager inom livsmedelsvetenskaper. Hon har arbetat som expert på livsmedelsteknologi och teknisk chef vid Bric, en riskkapital- och startupaccelerator i Hongkong. Elena har åtta års erfarenhet inom livsmedelsindustrin, särskilt inom produktutveckling och nya livsmedelskategorier. Hon har arbetat som forskardoktor vid Teagasc, som ansvarar för lantbruks- och livsmedelsutveckling i Irland. Elena har en doktorsexamen i livsmedelsteknologi (Irland), en magisterexamen i mikrobiologi (Tyskland) och en kandidatexamen i biologi (Italien).

Eino Markelin inledde sitt arbete i december 2021 som Business Development Specialist inom livsvetenskaper. Han hjälper forskare inom området att förstå och förverkliga den kommersiella potentialen i sina uppfinningar. Eino har en magisterexamen i kommersialisering av forskning samt erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Innan han anslöt sig till HIS-teamet arbetade han med försäljning vid optikföretaget Zeiss.

Soile Lempiäinen anslöt sig till HIS-teamet i december 2021 som IPR Specialist. Hon har över 13 års erfarenhet inom skydd av immateriella rättigheter, och har arbetat som patentingenjör vid Nokia Mobile Phones och Patria Land & Armament. Före sin tid inom innovationer och patent arbetade hon som produktchef och fastställde specifikationer för framtidens mobilnät. Soile har lägre högskoleexamen som datakommunikationsingenjör från Åbo yrkeshögskola.

Mer information:

Jari Strandman, verkställande direktör

Helsingfors innovationstjänster HIS

tfn 0407006968, jari.strandman@helsinki.fi