Välkommen till ett nytt läsår vid universitetet!

Trots att undantagsförhållanden ännu delvis råder vid universitetet önskar vi alla välkomna till det nya läsåret. Vi erbjuder trygga sätt att mötas och också virtuellt program.

Måndag 6.9 kl. 12.00 kan du se en inspelning av universitetets inskription på Helsingfors universitets Youtube-kanal. Läs mer om inskriptionsprogrammet

Träffas tryggt

Campusen öppnar sina dörrar för studenterna och personalen. En del av undervisningen ordnas redan som närundervisning, och många studentrestauranger på campus öppnar sina dörrar. Vi ber dig ändå beakta de allmänna restriktioner och säkerhetsföreskrifter som gäller under pandemin när du vistas på universitetet. Information om aktuella anvisningar och coronavirusläget finns på vår webbplats. Ta hand om dig själv och andra! 

Till nya studenter

De nya studenterna har redan i somras fått anvisningar och önskats välkomna till universitetet. Deras höst inleds med introduktion och tutorträffar där de får veta mera om studierna och studielivet.Som present av tutorerna får de nya studenterna universitetets tygkasse, Studentkårens gulnäbbsguide och munskydd. För nya studenter ordnas evenemang för vägledning och välbefinnande 2–3.9. Evenemangen spelas in och länkar till inspelningarna finns på sidan om studieorientering och tutorverksamhet, där det också finns mycket annat nyttigt att läsa om.

Kampanjen Ask Me! ordnas i höst 6–10.9.2021. Då kan alla ställa frågor till erfarna studenter och anställda och få råd av dem. På Studentkårens (HUS) webbplats finns information om studentförmåner och evenemang.