Coronavirusläget vid Helsingfors universitet
På den här sidan uppdateras information om situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.
Viktigaste anvisningar
 • Vik­tigt att vi alla föl­jer de ge­men­sam­ma spel­reg­ler­na för att fö­re­byg­ga smit­ta.
  • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus. Bedöm ditt behov av coronatest enligt din hemorts anvisningar (inom HUS-området på Koronabotti) och gör ett hemtest vid behov.
  • Sörj för god hand- och hosthygien.
  • Ge utrymme till andra alltid när det är möjligt.
  • Se Rekommendation om munskydd.
  • Skaka inte hand eller krama.
  • Planera de fysiska mötena tillsammans med din arbetsgemenskap enligt arbetsuppgifterna.
  • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
  • Vi rekommenderar att alla vaccinerar sig.
 • Universitetet har övergått till hybridarbete. Mer information på Flamma: Arbetstid, arbetsplan, hybrid- och distansarbete.
 • De allmänna riktlinjer för hälsosäkerheten som nämns ovan kommer att följas vid universitetets evenemang. Arrangören ansvarar för att riktlinjerna beaktas.
 • I planeringen av resor ska man ändå beakta begränsningarna, anvisningarna och varningarna i destinationslandet.
 • Under höstterminen ordnas undervisningen huvudsakligen som närundervisning. Mer information om studieutbudet hittar du i Instruktioner för studerande.

Sidan uppdaterades senast 12.8.2022.

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Genom att använda munskydd skyddar du dig själv och andra vid trängsel. Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp. 

Kirurgiska munskydd, munskydd av tyg och FFP2-andningsskydd finns fortfarande tillgängliga för personalen och studenterna.   

Närmare anvisningar för beställning av skydden finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med universitetets användarnamn).

Läs också THL:s övriga anvisningar för hur du kan skydda dig mot coronaviruset.

Under våren har universitetet overgått flexibelt till hybridarbete enligt den praxis som fastställdes i höstas. Mer information om hybridarbete kan hittas på Flamma: Arbetstid, arbetsplan, hybrid- och distansarbete.

Vik­tigt att vi alla föl­jer de ge­men­sam­ma spel­reg­ler­na för att fö­re­byg­ga smit­ta.

Universitetets faciliteter är tillgängliga som vanligt.

Universitetets lokaler kan nu hyras ut till utomstående, och gäster kan tas emot inom ramarna för de aktuella riktlinjerna gällande hälsosäkerhet. Utomstående som hyr universitetets lokaler ansvarar att riktlinjerna beaktas.

Mer information och anvisningar: Universitetets konferens- och evenemangsteam, helsinkiuniconferences@helsinki.fi, helsinkiunievents@helsinki.fi

Biblioteken, museerna,Tankehörnan och Unisport

Helsingfors universitets biblioteks webbplats

Nationalbibliotekets webbplats

Luomus besöksmål, Helsingfors observatorium och Universitetsmuseet

Unisports webbplats

Tankehörnan

Universitetet agerar ansvarsfullt och hjälper samhället i sina ansträngningar i kampen mot  coronavirusepidemin. Universitetet vill säkerställa personalens och studerandenas säkerhet och samtidigt göra det möjligt för alla att fortsätta med sina studier och forskning under dessa exceptionella omständigheter.

Universitetet följer rekommendationer och förordningar från den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Universitetet har en arbetsgrupp för pandemiberedskap. Arbetsgruppen leds av prorektor Tom Böhling.

Dessutom har universitetet i enlighet med beredskapsplanen för specialsituationer tillsatt en ledningsgrupp på universitetsnivå, som har till uppgift att leda och koordinera det praktiska arbetet för att bekämpa coronavirussmitta samt fatta beslut om eventuella undantagsåtgärder. Ordförande för ledningsgruppen är förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

THL rapporterar på sin webbplats om den aktuella situationen och vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta. Läs mera på THL:s webbplats hur kan man skydda sig mot Covid-19 -coronaviruset.

På THL:s webbplats finns information för resenärer som anländer till Finland. 

Helsingforsare kan ringa Helsingfors stads rådgivningstelefon på numret (09) 310 10024 om de upplever symptom och vill be om råd angående coronaviruset.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 08–21 och lördagar kl. 09–15.

Allmänna säkerhetsföreskrifter ska beaktas på alla restriktionsnivåer. Universitetet följer myndigheternas och de regionala coronasamordningsgruppernas riktlinjer.​ Stödfunktionerna återställs gradvis enligt verksamhetens behov. Om läget försämras avbryts återhämtningen och nödvändiga restriktioner införs.

Universitetet befinner sig för tillfället i normalläge.

Restriktionsnivå 3

Beslutsfattande​: krisledningsgruppen​ och lägescentralerna ​

Läget i spridningsfasen; kraven i SHM:s åtgärdsnivåer 1, 2, och 3 beaktas​

 • Rekommendationen om distansarbete är i kraft i den omfattning som krävs​.
 • Forskning: forskning som utförs på arbetsplatsen bedrivs enligt lägescentralens anvisningar och anmälningsförfarande​.
 • Undervisning: endast nödvändig undervisning och tentamina kan ordnas som närundervisning, disputationer ordnas på distans.
 • Det ordnas inga evenemang, merparten av byggnaderna är stängda, självstudielokalerna är stängda, resandet begränsas avsevärt​.

Restriktionsnivå 2

Beslutsfattande​: krisledningsgruppen​ och lägescentralerna

Restriktionerna i universitetets verksamhet avvecklas delvis​

 • En rekommendation om partiellt distansarbete är i kraft, arbete på arbetsplatsen är möjligt enligt överenskommelse med chefen​.
 • Forskning: mängden forskningsarbete som utförs i universitetets lokaler kan ökas efter övervägande​.
 • Undervisning: undervisningen sker huvudsakligen på distans, undervisning i små grupper och fysiska disputationer kan ordnas med beaktande av antalet deltagare och säkerhetsföreskrifterna.
 • Stora evenemang ordnas inte. Besöksmål, kundserviceställen och självstudieplatser kan öppnas efter övervägande, resandet begränsas.

Restriktionsnivå 1

Beslutsfattande​: normalt ledningssystem​. Krisledningsgruppen och lägescentralerna enligt fullmakt av rektorn​.

Fortfarande partiella restriktioner i universitetets verksamhet​

 • Möjligheten till utvidgat distansarbete finns, arbete på arbetsplatsen är tillåtet​.
 • Forskning: forskningsgrupperna övergår till nästan normal verksamhet​.
 • Undervisning: kontaktundervisning kan ordnas, publikevenemang och massundervisning ordnas inte.
 • Besöksmål, kundserviceställen och självstudielokaler kan öppnas​.
 • Den internationella verksamheten (inkl. resor) återupptas i den utsträckning det är möjligt.

Normal​ verksamhet

Beslutsfattande​: normalt ledningssystem​

Universitetets verksamhet i det nya rådande läget​

 • Universitetet arbetar enligt de nya principerna för normalt läge​.
 • Erfarenheterna av pandemin integreras i universitetets identitet.