Sökande i vårens gemensamma ansökan har fått felaktiga meddelanden om antagning

I dag 18.9.2020 har sökande i vårens andra gemensamma ansökan blivit felaktigt antagna från reservplats. Dessa sökande har också fått ett felaktigt antagningsbesked. Det handlar om ett mänskligt misstag som skett hos Utbildningsstyrelsen.

I fråga om Helsingfors universitet har 22 sökande blivit felaktigt antagna. Nationellt är antalet felaktigt antagna 450. De som blivit felaktigt antagna kontaktas.

I enlighet med den tidsplan för gemensamma ansökan som undervisnings- och kulturministeriet har fastställt avslutades antagningen från reservplats 3.8. Efter det datumet har studenter antagits endast genom omprövningsförfarande. Utbildningsstyrelsens misstag har skett i samband med dessa korrigeringar.

Antagningen av dem som antagits felaktigt återkallas eftersom antagningen från reservplats redan har avslutats enligt tidsplanen och eftersom antagningsbesluten fattas av högskolan, inte Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsens meddelande

Ytterligare information för sökande:

https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/kontakta-oss/ansokningsservicen