Nordiska kemiolympiaden gick av stapeln i Helsingfors 18–21.7.2019

De nyblivna finländska studenterna Altti Mäkelä och Heikki Simojoki knep två silver och Ville Kukkola och Jasu Vehtari två brons i Nordiska kemiolympiaden. I år gick guldmedaljerna till Danmark.

Helsingfors universitet stod i år värd för Nordiska kemiolympiaden. Tävlingen ordnades för fjärde gången och de duktigaste kemiintresserade gymnasiestuderandena från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island deltog och utmanade sig själva med mångsidiga teori- och labbuppgifter.

Finlands lag bestod av fyra nyblivna studenter: Ville Kukkola från Kajana, Altti Mäkelä från Raumo, Heikki Simojoki från Tusby och Jasu Vehtari från Esbo. Det finska lagets coach och mentor var universitetslärare Kjell Knapas från Helsingfors universitet. 

Tävlingsuppgifter och exkursioner

Inom ramen för tävlingens experimentella del fick ungdomarna syntetisera och analysera koordinationsföreningar som innehöll koppar- och oxalatjoner. Deras mål var också att spektrofotometriskt bestämma koncentrationen hos en lösning som innehöll järnjoner.

I teoriprovet skulle deltagarna bestämma energitillstånden hos π-elektroner i polycykliska kolväten, fundera på ATRP-polymeringens reaktionskinetik samt granska hur koldioxid kan bindas i fast materia. De finländska värdarnas inflytande syntes i uppgifterna, där man presenterade atomlagerdepositionens principer och löste Gustav Kompas helhetssyntes för kamfer.  

Utöver den egentliga tävlingen fick deltagarna njuta av en exkursion till Vetenskapscenter Heureka och Nestes raffinaderi i Sköldvik i Borgå. De unga deltagarna var särskilt intresserade av att få bekanta sig med Nestes cirkulärekonomiska kunnande.

Finländarna höll hög nivå

Finländarna gjorde bra ifrån sig och knep två silver och två brons. Silvret gick till Altti Mäkelä och Heikki Simojoki, medan Ville Kukkola och Jasu Vehtari tog brons. Danskarna åkte i sin tur hem med guldmedaljerna. Dansken Thomas Falkenberg stod för det överlägset bästa tävlingsresultatet: 95,7 poäng av 100.

Efter den nordiska olympiaden styrde deltagarna kosan mot Internationella kemiolympiaden, som i år ordnas i Paris (21–30.7.2019).

Mer information:

Universitetslärare Kjell Knapas, kjell.knapas@helsinki.fi, tfn +358 504358824

Länkar:

18–21.7.2019 Nordiska kemiolympiaden

4th Nordic Chemistry Olympiad

@NChO_2019

51st International Chemistry Olympiad in Paris 21–30.7.2019 

 

Deltagaren av det finska laget: Ville Kukkola, Heikki Simojoki, Altti Mäkelä och Jasu Vehtari. Maskoten i mitten.