Helsingfors universitet publicerar information om fakulteternas och utbildningsprogrammens ändringar i antagningen av nya studerande under dagens lopp den 30.4.

På grund av coronavirussituationen är det inte tryggt att ordna urvalsprov på traditionellt sätt i år. På grund av undantagssituationen har Helsingfors universitet gjort ändringar i antagningsgrunderna för sådana ansökningsmål som har ett urvalsprov.

Information om ändringarna i antagningen av studerande publiceras på sidan Studentantagningen under coronavirussituationen 

De finländska universiteten har 9.4.2020 tillsammans konstaterat  att det på grund av coronavirussituationen inte är tryggt att ordna urvalsprov på traditionellt sätt. I och med detta har fakulteterna i ett mycket exceptionellt läge varit tvungna att göra ändringar i antagningsgrunderna 2020 efter att ansökningstiden gått ut. Ändringarna gäller alla de ansökningsmål där det ingår ett urvalsprov i antagningsförfarandet.

– Vi kan tyvärr inte påverka undantagssituationen som coronaviruset orsakat och vi beklagar situationen för alla de sökande som redan har hunnit förbereda sig för ett traditionellt urvalsprov. Vi har gjort vårt bästa för att antagningsförfarandena under dessa omständigheter ska vara så rättvisa som möjligt för alla sökande, säger prorektor Sari Lindblom, som ansvarar för studieärenden och antagningen av nya studerande vid Helsingfors universitet.   

Beslutet om att ändra antagningsgrunderna fattades med tanke på såväl de sökandes som personalens hälsa. Med hjälp av ändringarna kan antagningen genomföras så att man undviker fysisk kontakt.  

– I vårens gemensamma ansökan till högskolorna sökte över 32 000 personer till Helsingfors universitet. Om tusentals människor hade samlats samtidigt på samma ställe i flera timmar, skulle det oundvikligen ha utsatt både sökande och personal för många kontakter, även om man hade fördelat de sökande på olika salar och olika campus. Dessa grupper av människor hade också behövt röra sig från en plats till en annan, vilket hade inneburit en ytterligare risk, säger Lindblom.

Alla ansökningsmål har fortfarande minst två antagningsleder. Närmare uppgifter om urvalsproven och hur de genomförs publiceras enligt ansökningsmål i regel cirka en vecka före provet.

Universitetens gemensamma mål är att studentantagningen ska kunna genomföras med hjälp av alternativa arrangemang och att läsåret 2020–2021 ska kunna starta på hösten enligt vanlig tidsplan.  

Mer information: 

UNIFI

Information om ändringarna i antagningen av studerande till Helsingfors universitet finns på sidan Studentantagningen under coronavirussituationen.