Studentantagningen under coronavirussituationen

På denna sida hittar du de utbildningsprogram där det görs ändringar i antagningsgrunderna. Du hittar ändringar i de finskspråkiga ansökningsmålens antagningsgrunder på den finskspråkiga versionen av den här sidan.

De finländska universiteten har konstaterat att det på grund av coronavirussituationen inte är tryggt att ordna urvalsprov på traditionellt sätt. I och med detta befinner sig fakulteterna i en exceptionell situation där de måste göra ändringar i antagningsgrunderna 2020 efter att ansökningstiden gått ut. Ändringarna gäller alla de ansökningsmål som har provpoängsantagning. De antagningsgrunder som har publicerats i Studieinfo gäller till de delar som inte kräver ändringar. På den här webbsidan hittar du alla de utbildningsprogram vars antagningsgrunder måste ändras, anvisningar för att delta i elektroniska prov samt svar på vanliga frågor.

Information om studentantagningen under coronavirussituationen

De ansökningsmålsspecifika ändringarna i antagningsgrunderna finns nedan under respektive utbildningsprogram. Ansökningsmålen är huvudsakligen kandidatprogram, utbildningsprogram inom det medicinska området och magisterprogram i pedagogik och psykologi, som ingår i vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna. Urvalsprov används också inom vissa ansökningsmål som ingår i ansökan via öppna universitetsleden och antagningen av överflyttande studerande; dessa ansökningsmål finns inom kandidatprogrammet i pedagogik och kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi och inom ansökan till de fristående lärarstudierna.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

På utbildningsprogrammens sidor publiceras den senaste informationen om de ansökningsmålsspecifika ändringarna i antagningssätten. De ansökningsmålsspecifika ändringarna i antagningsgrunderna finns nedan under respektive utbildningsprogram. Läs omsorgsfullt om ändringarna, eftersom en del av dem kräver åtgärder av dig: det kan till exempel handla om att bekanta sig med förhandsmaterial inför urvalsprovet eller om att införskaffa teknisk utrustning som krävs för provet.

Farmaceutiska fakulteten, Veterinärmedicinska fakulteten och Medicinska fakulteten

På utbildningsprogrammens sidor publiceras den senaste informationen om de ansökningsmålsspecifika ändringarna i antagningssätten. De ansökningsmålsspecifika ändringarna i antagningsgrunderna finns nedan under respektive utbildningsprogram. Läs omsorgsfullt om ändringarna, eftersom en del av dem kräver åtgärder av dig: det kan till exempel handla om att bekanta sig med förhandsmaterial inför urvalsprovet eller om att införskaffa teknisk utrustning som krävs för provet.

Humanistiska fakulteten och Teologiska fakulteten

På utbildningsprogrammens sidor publiceras den senaste informationen om de ansökningsmålsspecifika ändringarna i antagningssätten. De ansökningsmålsspecifika ändringarna i antagningsgrunderna finns nedan under respektive utbildningsprogram. Läs omsorgsfullt om ändringarna, eftersom en del av dem kräver åtgärder av dig: det kan till exempel handla om att bekanta sig med förhandsmaterial inför urvalsprovet eller om att införskaffa teknisk utrustning som krävs för provet.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

På utbildningsprogrammens sidor publiceras den senaste informationen om de ansökningsmålsspecifika ändringarna i antagningssätten. De ansökningsmålsspecifika ändringarna i antagningsgrunderna finns nedan under respektive utbildningsprogram. Läs omsorgsfullt om ändringarna, eftersom en del av dem kräver åtgärder av dig: det kan till exempel handla om att bekanta sig med förhandsmaterial inför urvalsprovet eller om att införskaffa teknisk utrustning som krävs för provet.

Juridiska fakulteten, Statsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska fakulteten och Svens­ka Social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan

På utbildningsprogrammens sidor publiceras den senaste informationen om de ansökningsmålsspecifika ändringarna i antagningssätten. De ansökningsmålsspecifika ändringarna i antagningsgrunderna finns nedan under respektive utbildningsprogram. Läs omsorgsfullt om ändringarna, eftersom en del av dem kräver åtgärder av dig: det kan till exempel handla om att bekanta sig med förhandsmaterial inför urvalsprovet eller om att införskaffa teknisk utrustning som krävs för provet.