Helsingfors universitet deltar i kampanjen Eget språk

Tala modigt ditt eget språk uppmanar den nationella kampanjen.

Språket du använder är en viktig del av din identitet. Det berättar om vem du är.

Samtidigt är språket ett verktyg för växelverkan som förenar dig med världen och hjälper dig att förstå den. Vi ska lyssna på varandra. Var och en har något viktigt att säga. I ett gott språkklimat vågar var och en tala sitt eget språk.

Helsingfors universitet är ett officiellt tvåspråkigt universitet där du kan avlägga examen både på finska och svenska. Universitetet erbjuder sina studenter och personal en flerspråkig gemenskap där svenskan har sin egen speciella plats.

Här hittar du information om det tvåspråkiga Helsingfors universitet, vem som jobbar med det svenska vid universitetet och hur tvåspråkigheten syns i universitetets vardag.

Kampanjen ”Eget språk” drivs av justitieministeriet och syns och hörs i skolor, läroanstalter och arbetsgemenskaper runt om i Finland i november–december 2020. Vem som helst kan delta i kampanjen till exempel genom att dela kampanjvideon eller sin egen positiva språkerfarenhet i sociala medier.

Tala ditt eget språk, vi hittar säkert en gemensam melodi.

Läs mer om kampanjen på kampanjsidan.

#omakieli #egetspråk