Helsingfors universitet är allt mer attraktivt – mer än 32 500 sökande i den gemensamma ansökan

Allt fler sökande i den gemensamma ansökan till högskolorna ville studera vid Helsingfors universitet. Det totala antalet sökande ökade med 13 procent. Att söka via öppna universitetsleden ökade också i popularitet.

Sammanlagt hade universitetet drygt 32 500 sökande (2019: 28 872), av vilka 31 193 sökte till kandidatprogrammen (2019: 27 531) och 1 825 till magisterprogrammen (2019: 1 678). Ansökningstiden för den gemensamma ansökan våren 2020 gick ut den 1 april.

Ökningen i antalet sökande till kandidatprogrammen var störst i fråga om Statsvetenskapliga och Humanistiska fakultetens utbildningsprogram samt kandidatprogrammet i skogsvetenskaper och klasslärarutbildningen. Inom området för pedagogik tog universiteten i bruk ett gemensamt lämplighetsprov, vilket torde ha inverkat på ökningen i antalet sökande till Helsingfors universitet.

Ansökningstiden för ansökan via öppna universitetsleden gick ut samtidigt som ansökningstiden för den gemensamma ansökan. Via öppna universitetsleden inkom 311 ansökningar, vilket är en ökning på 32 procent i jämförelse med fjolåret.

Antagningen till universitetets engelskspråkiga kandidatprogram Bachelor's Programme in Science pågick samtidigt, och också där ökade antalet sökande. En del sökte till programmet redan i december eller januari, en del i den gemensamma ansökan. Sammanlagt sökte 291 personer till programmet (2019: 144).

Antalet sökande och nybörjarplatser enligt ansökningsmål publiceras på universitetets webbplats denna vecka. Nästa vecka sammanställs en mer ingående statistik över könsfördelningen, språkfördelningen, antalet förstagångssökande och antalet förstahandssökande i de olika utbildningarna. Informationen publiceras på samma adress på universitetets webbplats.

Mer information ges av:

Sini Saarenheimo, chef för Ansökningsservicen, sini.saarenheimo@helsinki.fi, tfn 050 448 0840