Fler vill studera till läkare och tandläkare

Medicin, juridik och klasslärarutbildningen populära alternativ för svenskspråkiga sökande. Intresset för nordiska språk och nordisk litteratur sjönk.

Särskilt de svenska linjerna i medicin och odontologi ökade i popularitet bland de svenskspråkiga sökandena. Antalet sökande till medicin och odontologi ökade med sammanlagt nio procent jämfört med i fjol.

I många av utbildningsprogram kan man dock inte jämföra årets ansökningssiffror med fjolårets, eftersom universitetet genomfört en stor utbildningsreform sedan ansökan 2016. Så är det t.ex. vid Svenska social- och kommunalhögskolan där man tidigare sökte separat till socialpsykologi, sociologi, statskunskap, journalistik och socialt arbete, men i år sökte till ett kandidatprogram i samhällsvetenskaper antingen med inriktning socialt arbete eller med inriktning samhällsvetenskap där socialpsykologi, sociologi, statskunskap och journalistik ingår.

Det nya samhällsvetenskapliga utbildningsprogrammet lockade nästflest svenskspråkiga sökande.

Utbildningsprogram
Ansökningar 2017
Studieplatser

Medicin
311
38

Samhällsvetenskaper (Soc&kom)
245
80

Juridik (Helsingfors)
170
22

Klasslärare
164
40

Socialt arbete (Soc&kom)
83
30

Biologi
80
15

Barnträdgårdslärare
63
20

Juridik (Vasa)
54
12

Historia
52
8

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik
51
15

Odontologi
37
8

Filosofi
32
6

Nordiska språk och nordisk litteratur
28
20

Sex procent av de sökande svenskspråkiga

Totalt tog Helsingfors universitet emot 23 000 ansökningar i år. Det är en minskning från i fjol, då 25 000 ansökningar lämnades in. Andelen svenskspråkiga sökande till universitetet ligger på samma nivå som tidigare. 1 370 sökande, cirka sex procent av de som sökte till Helsingfors universitet, är svenskspråkiga.

Antalet svenskspråkiga sökande har ökat under hela 2000-talet. År 2000 var de svenskspråkigas andel 4,8 procent. Den långsamma men tydliga ökningen som skett under 2000-talet beror troligtvis på universitetets omtyckta gymnasiebesök ”Uni på väg” .

– Målet med besöken är att ge abiturienterna ett smakprov på universitetsstudier går ut på och bli bekanta med våra utbildningsprogram, berättar koordinator Jonas Lindholm vid enheten för svenska ärenden som ordnar rekryteringssatsningen Uni på väg.

Klasslärarutbildningens andra ansökan

Intresset för klasslärarutbildningen minskade jämfört med i fjol, då man för första gången kunde söka till utbildningen. Patrik Scheinin, som är dekan vid pedagogiska fakulteten, tror att det är en naturlig minskning efter fjolårets stora ansökningsintresse för den nya utbildningen.

– Årets antal ansökningar ligger troligtvis närmare det vi kan anta för ett normalt år. I fjol fick utbildningen så många ansökningar att en minskning i år var att vänta.

Läs också:

Pressmeddelande 6.4.2017: 23 187 sökande i ansökan 2017
Information om ansökan 2016: Lärar- och läkarstudier lockade svenska sökande

För media

För mera information om ansökan 2017, kontakta:

Sini Saarenheimo, chef för ansökningsservice, 050 448 0840, sini.saarenheimo@helsinki.fi (allmänt om vårens ansökan)

Jonas Lindholm, koordinator vid enheten för svenska ärenden, 050 448 7531, jonas.lindholm@helsinki.fi (om ansökningsläget till de svenska utbildningarna)

För mera information om rekryteringssatsningen Uni på väg, kontakta:
Rasmus Firon, koordinator vid svenska ärenden, 050 416 0648, rasmus.firon@helsinki.fi