Elements of AI får en fortsättning: Helsingfors universitet och Reaktor uppmuntrar till problemlösning i verkliga livet med artificiell intelligens

Helsingfors universitet och teknikbolaget Reaktor har publicerat en fortsättning på kursen Elements of AI i artificiell intelligens. Kursen har redan över en halv miljon deltagare runt om i världen. Kursen är öppen för alla och gratis, och den ger studenterna en kanal in i AI-gemenskapen och bidrar till lösningar på problem i vardagen, arbetslivet och samhället med hjälp av artificiell intelligens.

Den öppna, gratis internetkursen Building AI fördjupar förståelsen om artificiell intelligens och publicerades den 21 oktober 2020. Kursen har utarbetats av Helsingfors universitet och teknikbolaget Reaktor, och är en fortsättning på den populäraste kursen i universitetets historia, Elements of AI. Syftet med Building AI är att kursen, precis som sin föregångare, ska ge information om artificiell intelligens till den som inte är teknikexpert. 

– Artificiell intelligens dyker upp i våra liv till exempel i form av algoritmer för rekommendationer i strömningstjänster eller som tekniker för ansiktsigenkänning. Vi vill göra folk förtrogna med de verktyg som används för att bygga upp artificiell intelligens. På så sätt kan man bli delaktig i denna samhällsomvandling och behöver inte bara anpassa sig till någon sorts teknologisk elits förehavanden, säger kursens ansvarige lärare, Teemu Roos, som är professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet. 

Building AI fokuserar på algoritmerna bakom AI-program. Kursen kan avläggas på tre olika svårighetsnivåer. På den enklaste nivån behöver deltagaren varken kunna skriva eller läsa kod, men på de två högre nivåerna ska man läsa, redigera och skriva Python. Vem som helst kan som resultat av kursen bilda sig en realistisk uppfattning om AI-lösningar på problem som är viktiga för en själv.

– Building AI bygger en bro mellan den grundläggande nivån och de nivåer som kräver färdigheter i kodning. Genom kursen öppnar vi en kanal för studenterna in i AI-gemenskapen samtidigt som vi hjälper dem att tillägna sig kompetens som är viktig med tanke på arbetslivet. Bland slutarbetena söker vi dessutom genomförbara idéer som vi kopplar till aktörer som potentiellt kan förverkliga dem, säger Joni Suorsa, som ansvarar för utbildning i artificiell intelligens vid Reaktors utbildningsenhet Reaktor Education.

Elements of AI har redan över en halv miljon deltagare

Den första delen av Elements of AI har redan fler än 530 000 deltagare runt om i världen, och den översätts just nu till alla officiella EU-språk. Reaktor Education och Helsingfors universitet har som mål att lära ut grunderna i artificiell intelligens till en procent av världens befolkning. 

Reaktor och Helsingfors universitet vill demokratisera informationen och inspirera också de grupper som ofta hamnar utanför teknikdebatterna. Av dem som slutfört Elements of AI är 40 procent kvinnor och 25 procent över 45 år. Kursen har dessutom vunnit toppuniversitetet MIT:s innovationspris.

– Det är mycket svårt att föreställa sig användningsområden för artificiell intelligens om man är obekant med teknik eller om användningsändamålet är ovant. Vi vill ge folk konkreta verktyg att förstå möjligheterna med artificiell intelligens – Europa är i detta avseende fortfarande närmast på försöksstadiet, säger Hanna Hagström, direktör för Reaktors AI-relaterade affärsverksamhet.

Building AI publiceras först på engelska och är precis som föregångaren avgiftsfri. Man kan få två studiepoäng för kursen. Dessutom kan den som vill betala 50 euro för ett officiellt certifikat över prestationen. Det är emellertid inte obligatoriskt, utan hela kursen kan fortfarande avläggas och studiepoängen fås helt avgiftsfritt.

Delta i Building AI

Läs mer om utbildningshelheten Elements of AI

Läs mer om Helsingfors universitets öppna onlinekurser

Läs mer om Reaktor Education

Mer information:Teemu Roos

Professor i datavetenskap, Helsingfors universitet

+358 44 523 1238

teemu.roos@helsinki.fiVerna Vuoripuro

Kommunikationschef, Reaktor

+358 40 756 3088

verna.vuoripuro@reaktor.com