Ansökningstiden till Helsingfors universitet började

Ansökningstiden till kandidatprogrammen och till de magisterprogram som undervisas på finska och svenska har börjat idag den 14 mars 2018 som en del av den gemensamma ansökan till högskolorna. Sista ansökningsdag är 28.3.2018.

Helsingfors universitet genomförde en betydande utbildningsreform under 2017. Innehållet i utbildningsprogrammen förnyades och en stor del av universitetets examina blev mångvetenskapliga. Studenterna söker nu till breda kandidatprogram i stället för till specifika huvudämnen. Det finns inte längre huvud- och biämnen. Universitetet har 35 kandidatprogram och 60 magisterprogram.

Utbildningsreformen innebär också att studenten inte behöver binda sig till ett vetenskapsområde i kandidatskedet, utan väljer specialområde först senare under studierna. Man kan från ett kandidatprogram flexibelt söka sig till fler magisterprogram än tidigare. Detta möjliggör en mer individuell studiegång.

Ansökan till de internationella magisterprogrammen avslutades den 12 januari 2018.

Läs mer om utbildningsutbudet
Bekanta dig med våra studenter