3951 studenter antogs till Helsingfors universitet

Sammanlagt 28872 personer sökte till Helsingfors universitet i vårens gemensamma ansökan. 13,7 procent av de sökande fick alltså en studieplats. 21 procent antogs via betygsantagning.

Den gemensamma ansökan gäller både kandidatprogrammen och de finsk- och svenskspråkiga magisterprogrammen. Till kandidatprogrammen sökte 27531 personer, och av dem antogs 3537. Antagningsprocenten för kandidatprogrammen var därmed 12,8.

Av alla antagna antogs nu 21 procent på basis av betyg. I fortsättningen kommer denna andel att vara större.

De mest populära ansökningsalternativen vid Helsingfors universitet var juridik, psykologi och logopedi när populariteten mäts som antalet sökande i förhållande till antalet nybörjarplatser. Antalet sökande till kandidatprogrammen steg bland annat för Svenska social- och kommunalhögskolans, psykologins, datavetenskapens och lantbruksvetenskapernas del.

– Varma gratulationer till alla som fått en studieplats! Jag tror att våra förnyade utbildningsprogram kommer att ge er goda förutsättningar att klara er i framtidens arbetsliv, säger Sari Lindblom, prorektor med ansvar för undervisningen.

Betygsantagning huvudleden till högskoleutbildning i framtiden

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att betygsantagning ska vara det främsta antagningsförfarandet inom högskoleutbildningen 2020. Till exempel inom området för juridik kommer andelen sökande som antas på basis av betyg att vara 40 procent från och med 2020. I fysikaliska vetenskaper, kemi och matematiska vetenskaper kommer 97 procent av studenterna att antas på basis av betyg. Information om andelen studenter som antas på basis av betyg och poängsättningen för de olika utbildningsområdena finns i Studieinfo.

Det kommer dock även i fortsättningen att vara möjligt att söka till universiteten också på andra sätt än på basis av en finländsk eller utländsk studentexamen. Helsingfors universitet har bestämt att det för kandidatprogrammens del ska finnas minst ett annat sätt att bli antagen. Vid Helsingfors universitet finns många kandidatprogram med högt ansökningstryck, och till en stor del av programmen kan man också under kommande år söka via ett urvalsprov.

Ta emot din studieplats senast den 8 juli kl. 15.00

De sökande kan läsa antagningsresultaten i den riksomfattande tjänsten Studieinfo. Ta emot din studieplats senast den 8 juli kl. 15.00.

Fakultetsspecifik statistik om antagningen publiceras på Helsingfors universitets statistiksida fredagen den 28 juni och programspecifik statistik under vecka 27.

Läs även: 

Nästan 29 000 sökte till Helsingfors universitet – gemensam antagning och betygsantagning förnyar praxisMer information ges av: Sini Saarenheimo, chef för Ansökningsservicen: 

sini.saarenheimo@helsinki.fi, tfn 050 448 0840

Inleder du dina studier hösten 2019? Välkommen till Helsingfors universitet!

Vi har samlat information om frågor, fenomen och evenemang som många tycker gör Helsingfors universitet unikt. Här finns till exempel en minneslista över de viktigaste sakerna att sköta innan studierna börjar.

Du kan också få en känsla för studierna genom att läsa om våra nuvarande studenters erfarenheter. Läs till exempel om hur Emma har upplevt klasslärarstudier, om Ainos erfarenheter i ett tvåspråkigt utbildningsprogram eller om Daniel som pluggar till läkare.