23 187 sökande i vårens ansökan

Naturvetenskaperna ökade i popularitet. 26 studerande från länder utanför EU- och ETA-området beviljades stipendium för studier vid de internationella magisterprogrammen.

De sökande har lämnat in sina ansökningar till kandidatprogrammen och de magisterprogram som ingick i vårens gemensamma ansökan så här:

  • kandidatprogram: 22 125 (år 2016: 23 469)
  • magisterprogram: 1 291 (år 2016: 1 382)
  • totalt: 23 187 (år 2016: 24 568)

Programmen startar vid Helsingfors universitet i höst.

Magisterprogrammet fick fler ansökningar i fjol. I år sökte man till en del av universitetets magisterprogram redan i januari då ansökan för de internationella magisterprogrammen ordnades. Magisterprogrammens ansökningssiffror i år är alltså inte helt jämförbara med fjolårets. Även de nya breda kandidatprogrammen har påverkat ansökningsmålen, så det är inte möjligt att helt jämföra årets ansökan med fjolårets.

Naturvetenskaper lockar

Antalet sökande till bio- och miljövetenskapliga fakulteten ökade med 16 procent. Särskilt det miljövetenskapliga programmet och utbildningsprogrammet för molekylära biovetenskaper ökade i popularitet. 

Information om antalet sökande till universitetets utbildningsprogram publiceras på statistik-sidan fredag 7.4.2017. 

Sökande fakultetvis:

Fakultet

2017 sökande

2016 sökande

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

2036

1796

Veterinärmedicinska fakulteten

746

732

Farmaceutiska fakulteten

1881

1822

Humanistiska fakulteten

4036

4359

Pedagogiska fakulteten

3102*

6071

Medicinska tiedekunta

4571*

2215

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

1180

1485

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

2901

2794

Juridiska fakulteten

2968

3004

Svenska social- och kommunalhögskolan

296

380

Teologiska fakulteten

655

744

Statsvetenskapliga fakulteten

3904

4108

Helsingfors universitet totalt

23187

24568

* Pedagogiska fakulteten (tidigare beteendevetenskapliga fakulteten) och medicinska fakultetens ansökningssiffror 2016 och 2017 är inte jämföra med varandra. Psykologi- och logopediutbildningarna har flyttat från den pedagogiska fakulteten till den medicinska. Det påverkar söksiffrorna.

Ansökningstiden gick ut 5.4.2017. Den öppna universitetsledens ansökningstid gick ut samtidigt. Via öppna universitetsleden lämnades in 130 ansökningar.

Förändringar i antalet sökande är möjliga i samband med att uppgifterna kontrolleras.

26 studerande fick stipendium

Helsingfors universitet kan bevilja stipendier för nya studerande utanför EU- och ETA-området, som från och med i höst ska betala läsårsavgifter. Till de internationella magisterprogrammen som startar i höst lämnades in 1 600 ansökningar, varav ungefär 700 även innehöll en ansökan om stipendium. Ansökningstiden för dessa program gick ut i januari 2017. Beslut om vilka studenter som antas och vilka som beviljas stipendium har nu tagits. 26 studerande beviljas stipendium.

– Det fanns många mycket kvalificerande sökande. Stipendierna beviljades till sökande med de bästa akademiska framgångarna. Det var fint att se att stipendierna spreds ut jämt till sökande från hela världen. Antalet kvinnliga och manliga stipendiater är ungefär lika, säger stipendiekommittéens ordförande Sari Lindblom.

Stipendierna fördelades jämt mellan utbildningsprogrammen.

Den totala summan som delas ut är 378 500 euro. Den enskilde stipendiatens stipendium varierar mellan 7 500 och 28 000 euro, beroende på vilket eller vilka stipendier som hen beviljats.

På lång sikt är målet att överföra en fjärdedel av de uppburna läsårsavgifterna till ett stipendieprogram.

– De kommande åren utvecklar vi ett stipendieprogram och vi hoppas kunna ingå partnerskap med såväl företag och samfund, som med stipendiemyndigheter i andra länder, tillägger Lindblom.

Mera information:

Sini Saarenheimo, chef för Helsingfors universitets ansökningsservice, sini.saarenheimo@helsinki.fi, tel. 050 448 0840