1059 antagna till de internationella magisterprogrammen

1059 studerande från 83 olika länder har antagits till studier vid Helsingfors universitetets internationella magisterprogram. Programmen tog i år emot ett rekordantal ansökningar, 4704 stycken. 26 procent av de som ansökte fick en studieplats.

Till de internationella magisterprogram som börjar hösten 2020 har antagits 1059 studerande. Antalet antagna ökade med 28 procent. I fjol antogs 773 studerande till de internationella magisterprogrammen.

– Vi har arbetat långsiktigt för att universitetet ska vara ett attraktivt alternativ för framstående sökande genom att satsa på programmens innehåll och kvalitet, förädla ansökningsprocessen, effektivera marknadsföringen och erbjuda ett bra stipendieprogram, säger Sini Saarenheimo, chef för Helsingfors universitets ansökningsservice.

– Till min glädje kan jag konstatera att detta arbete nu bär frukt och att vi i år hade många väldigt kvalificerade sökande. Därför kunde vi anta fler studerande än någonsin tidigare till våra internationella magisterprogram.

Helsingfors universitet erbjuder 35 engelskspråkiga magisterprogram. Populära program i årets ansökan var Data Science och Environmental Change and Global Sustainability. Båda programmen tog emot 355 ansökningar.

Vid de internationella programmen studerar både finländska och internationella studerande. Av de som antagits till studierna som inleds hösten 2020 är 37 procent hemma från Finland. Efter Finland kommer flest av de antagna från Kina, USA och Indien.  

26 studerande får stipendium

För att locka framstående studerande, beviljas stipendier till studerande från länder utanför EU och EES för att täcka studie- och levnadskostnaderna.

Sammanlagt beviljades stipendier till 26 studerande som representerar 16 olika nationaliteter. Stipendiesumman för en individuell studerande varierar mellan 13 000 och 18 000 euro.

I nuläget planerar Helsingfors universitet för att det nya läsåret kan inledas normalt i augusti 2020. Universitetet följer rekommendationer och förordningar från den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL) när det gäller situationen med koronaviruset.

För mer information

Information om coronaviruset till de antagna

Ansökningsstatistik

Sini Saarenheimo, chef för ansökningsservicen: sini.saarenheimo@helsinki.fi, +358 (0)50 448 0840.