Eget initiativ ett trumfkort i sökan efter praktikplats

Säsongen för att söka praktikplats för år 2018 har kört i gång. Maija Tommila studerar engelsk översättning och rekommenderar studerande att själv kontakta intressanta arbetsgivare. Personligen blev hon praktikant på språkföretaget Delingua Oy tack vare eget initiativ och lyckliga sammanträffanden, som också styrde henne in på banan som engelsköversättare.

Arbetspraktiken är en viktig länk mellan studierna och arbetslivet. Det är klokt att försöka hitta en praktikplats med anknytning till ens egna intressen. Så gjorde bland annat Maija Tommila i våras. Hon fattade intresse för engelska språket redan i gymnasiet.

– Jag frågade mina gymnasielärare om universitetsstudier i engelska och alla sade att man studerar engelsk filologi. Jag kom inte ens att tänka på översättning, berättar Tommila.

Eftersom Tommila inte tände på filologi bestämde hon sig för att åka till England för att studera informationsteknologi. Hon tog examen, men trots att utsikterna på arbetmarknaderna var goda kände hon sig inte hemma i branschen. Däremot uppstod intresset för översättning under åren i England. Tommila återvände till Finland och blev antagen till Helsingfors universitet med engelsk översättning som huvudämne.

Fler kopplingar mellan studierna och arbetslivet efterlyses

Våren 2017 fick Tommila plats på den populära kursen An Introduction to the Translation Industry som ordnas årligen i samarbete med ett flertal företag inom översättningsbranshen. Kursen ordnas under tre intensivveckor utanför vårterminens undervisningsperioder. Endast 16 studenter på slutrakan av sina studier får plats på kursen och många intresserade blir utanför. Även Tommila fick först nöja sig med en reservplats.

– Lyckligtvis fick jag slutligen plats på kursen. Jag känner mig fortfarande väldigt privilegierad.

Tommila berömmer kursen, trots att intensivveckorna var tunga.

– Det uppstod en bra gruppanda bland kursdeltagarna och vi håller fortfarande kontakt via Facebook.

Kursen som ordnas i samarbete med företag har fått mycket beröm från studenterna. Arbetslivet, arbetsgivarna inom översättningsbranschen och verksamhetsprinciperna förblir lätt avlägsna under studietiden. Således är kursen för många en första kontakt med verkligheten inom branschen.

– Översättning är på sätt och vis ett undantag bland Humanistiska fakultetens ämnen, eftersom utbildningen tydligare siktar direkt mot ett visst yrke. Ändå finns det mycket ångest för vad som händer efter utexamineringen, berättar Tommila.

I och med utbildningsreformen Stora hjulet kommer översättarstudierna i fortsättningen att inledas först i magisterskedet. Hur ska en studerande i kandidatskedet bilda sig en uppfattning av branschen?

– Det vore nyttigt att redan i början av studierna erbjuda en kurs där man introduceras till vardagen inom översättningsbranschen, reflekterar Tommila.

Praktik stöder studierna och övergången till arbetslivet

En av kursens stora nyttor är kontakterna till arbetslivet. Det var just tack vare kontakterna som Tommila fick sin praktikplats på Delingua för sommaren. Företaget var bekant från tidigare i och med att Tommila hade ansökt om praktikplats där redan i våras, men då fick en annan student platsen.

– Också slumpen hade ett finger med i spelet, men säkert hjälpte det till att jag tog eget initiativ och kontaktade företaget, konstaterar Tommila.

Tommilas tips är att själv ta kontakt med intressanta arbetsgivare. Eget initiativ är ett trumfkort som berättar att man är intresserad av arbetsgivaren.

Tommilas arbetsuppgifter gick för det mesta ut på projektledning. Tack vare sin IT-bakgrund kom hon dessutom med i Delinguas tekniska team.

– Praktiken gav mig också inspiration till ämnet för min avhandling pro gradu: jag ska forska i sådana informationsteknologiska arbetsmoment som inte direkt hänger ihop med själva översättandet eller korrekturläsningen och hurdan deras roll är vid översättnings- och språkbyråer.

Arbetspraktik kan alltså ge nya idéer och infallsvinklar till studierna. Samtidigt kan man få många sådana färdigheter som det inte ens är möjligt att förvärva vid universitetet.

– Företagen har ofta sin egen praxis för projektledning och den måste man lära sig. Jag förstår bra att de gärna vill ta praktikanter som redan har viss erfarenhet av projektledning och överlag realiteterna inom branschen.

Tommila uppmuntrar andra studenter att göra praktik, eftersom det ger många nyttiga kontakter till arbetslivet.

– Hela branschen är sådan att den till stor del bygger på samarbete.

Under arbetspraktik kan man också inse att det som man en gång trodde att var ens drömjobb inte egentligen alls är det. Det blir lättare att komma vidare på sin karriärstig om man känner till möjligheterna, får klarhet i vad man vill och har nätverk inom branschen. Maija Tommilas karriärplaner är inte ännu alldeles klara, trots att praktiken gjorde dem mycket tydligare.

– Jag har blivit mer motiverad och fått nya möjligheter och visioner för framtiden och karriären.

 

Arbetsgivare, anställ en praktikant!

 

Student, läs våra tips!