Hyödynnä työnantajapalveluja

Kun haluat rekrytoida harjoittelijan, etsit kesätyöntekijöitä, haluat ehdottaa aihetta pro graduksi tai saada näkyvyyttä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa, hyödynnä yliopiston urapalvelut-yksikön tarjoamia työnantajapalveluita. Yhteistyölle työnantajien kanssa löytyy monia muotoja.

Helsingin yliopisto on ottanut käyttöönsä JobTeaser-palvelun marraskuun lopussa. Palvelun kautta ilmoitat työ- ja harjoittelupaikoista sekä opinnäytetyötarjouksista yliopistoon edelleen täysin maksuttomasti!

Yhdellä ilmoituksella voit välittää paikkatarjouksesi vain Helsingin yliopistoon tai valintasi mukaan kahdeksaan muuhun suomalaiseen yliopistoon. Palvelun ottavat käyttöönsä myös Tampereen, Turun,  Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistot, Hanken, Åbo Akademi sekä LUT- ja Aalto-yliopistot.

Nykyisen Aarresaari.net-palvelun kautta jätetyt ilmoitukset näkyvät opiskelijoille hakuajan loppuun saakka. Työ- ja harjoittelupaikkojen välittämisessä tapahtuvista muutoksista löydät lisätietoa Aarresaari-verkoston sivuilta (Suomen yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto), jotka myöskin uudistuvat marraskuun lopussa.

Työnantajan JobTeaser-tili

Palveluun luodaan oma käyttäjätili. Tililtäsi voit ilmoittaa yliopistoihin, seurata omien ilmoitustesi tilaa, kuten onko se julkaistu tai hylätty. Avaamalla ilmoituksen näet kuinka monta kertaa ilmoitusta on katseltu. Ilmoituksen kohdennus eri yliopistoihin voi muuttua, sillä yliopistot voivat poistaa sen näkymistään, mikäli se ei sovellu niiden koulutusaloihin tai julkaisuehtoihin. Voit myös kopioida vanhan ilmoituksesi ja julkaista sen uutena.

Näkyvyyttä työnantajaprofiililla

Mikäli olet kiinnostunut näkyvyydestä Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudessa, työnantajaprofiili toimii virtuaalisena näyteikkunanasi 24/7. Profiili mahdollistaa mm. organisaatiosi esittelyn, arvojen ja kulttuurien esiintuomisen ja työ- ja harjoittelupaikkojen markkinoinnin. Toimintaasi voit esitellä videoin ja ohjata opiskelijoita linkein muihin omiin sisältöihisi. Laajalla profiililla voit markkinoida mm. tapahtumia, trainee-ohjelmia ja julkaista uutisia organisaatiostasi.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä urapalveluihin!
Sähköposti: employerservices@helsinki.fi.

JobTeaser

Kumppanimme JobTeaser on ranskalainen yritys. JobTeaser-palvelua käyttää yli 700 korkeakoulua ja yliopistoa Euroopan laajuisesta. Yritys tarjoaa myös maksullisia palveluja kuten ilmoittelua sekä näkyvyyttä työnantajaprofiilin avulla kaikissa tai valitsemissasi JobTeaser-palvelua hyödyntävissä korkeakouluissa yhdellä klikkauksella. Mikäli olet kiinnostunut laajemmasta näkyvyydestä, voit olla yhteydessä suoraan JobTeaseriin, josta löytyy Suomen markkinoille oma yhteyshenkilö. Lisätietoa JobTeaseristä.

Arviolta tuhat Helsingin yliopiston opiskelijaa suorittaa vuosittain opintoihin kuuluvan pakollisen tai vapaaehtoisen harjoittelun, joten kysyntää harjoittelupaikoille on!

Palkkaamalla opiskelijan harjoittelijaksi saat arvokkaan työpanoksen lisäksi tuoretta tietoa yliopistolta. Moni työnantaja löytää harjoittelun kautta työntekijän suunniteltua pidempään työsuhteeseen.

Koska yliopiston koulutustarjonta on Suomen laajin, harjoittelijoita voi etsiä monenlaisiin tehtäviin. Opiskelijoilla on monenlaista osaamista: opiskeltavan alan erikoisosaamisen lisäksi yliopistossa opiskelu kehittää yleisempiä työelämässä tarvittavia taitoja kuten kielitaitoja, tutkimusmenetelmäosaamista sekä kykyä omaksua uusia asioita.

Harjoittelija voi tehdä esimerkiksi markkinointiin ja viestintään liittyviä tehtäviä, kuten sosiaalisen median viestintää, internet-sivujen kehittämistä, sisältösuunnittelua, sisällöntuotantoa tai tapahtumaviestintää. Harjoittelija voi tehdä myös erilaisia selvityksiä, kyselyitä tai muuta organisaatiota hyödyttävää tutkimusta ja projekteja. Harjoittelijan työtehtävien on oltava sellaisia, että niissä pääsee hyödyntämään opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja. Lisäksi työtehtävien on annettava mahdollisuus uusien asioiden oppimiselle.

Harjoittelijan palkka kokopäiväisestä työstä on vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan verran. Helsingin yliopisto tukee opiskelijoiden palkallisia harjoittelumahdollisuuksia harjoittelutukijärjestelmällä. Lue lisää Helsingin yliopiston harjoittelutuesta.

 • Harjoittelun kesto on keskimäärin 3 kuukautta.

 • Julkaisemme harjoittelupaikkailmoitukset JobTeaserissa (ennen 25.11.2020 julkaistut ilmoitukset Rekrynetissä). Emme julkaise ilmoituksia palkattomista harjoittelupaikoista. Pidätämme oikeuden olla julkaisematta paikkoja, jotka eivät sovellu opiskelijoillemme. Tutustu julkaisuehtoihimme.

 • Panosta hyvään harjoittelupaikkailmoitukseen. Katso vinkit ilmoituksen tekemiseen

 • Harjoittelupaikkaa voi tarjota myös kansainvälisille opiskelijoille. Ilmoitus kannattaa tällöin kirjoittaa englanniksi. 

 • Harjoittelupaikka nimeää harjoittelijalle ohjaajan, joka tukee harjoittelijaa harjoittelun onnistumisessa. Katso vinkit ohjauksen tueksi.

Usein kysytyt kysymykset yliopistoharjoittelusta.

Lue lisää:
Harjoittelijasta vakituiseksi työntekijäksi
Harjoittelija tuo työyhteisöön tuoretta osaamista

Ohjeet ilmoituksen jättämiseen löytyvät Aarresaaren sivuilta.

JobTeaser-työpaikkaportaali tavoittaa Helsingin yliopistolla opiskelijat ja vastavalmistuneet, jotka etsivät koulutustaan vastaavia töitä. Opiskelijoille voit tarjota erityisesti kesätöitä tai opintojen oheen osa-aikaista työtä tai lyhyitä sijaisuuksia. Jo valmistuneiden joukosta voit etsiä tekijöitä haastaviinkin tehtäviin.

 • Kun haluat tavoittaa Helsingin yliopiston kansainvälisiä osaajia, kirjoita työpaikkatarjouksesi englanniksi. Kansainvälisiä opiskelijoita Helsingin yliopistossa on yli 1800 (vuonna 2018).
 • Julkaisemme työpaikat löytyvät JobTeaserissa (ennen 25.11. jätetyt ilmoitukset näkyvät Rekrynetissä hakuajan loppuun saakka).

 • Huolellinen ilmoitus houkuttelee hakemaan.

 • Emme julkaise opiskelijoillemme koulutusaloiltaan tai muutoin soveltumattomia työpaikkoja. Tutustu julkaisuehtoihimme.

Ohjeet ilmoituksen jättöön löytyvät Aarresaaren sivuilta.

Sijaisuudet ja yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa

Mikäli haluat palkata sijaisen Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudesta, opiskelijajärjestöt ovat hyvä keino tähän kontaktointiin. Tietoa sijaisuuksista ja opiskelijajärjestöistä löydät esimerkiksi täältä:

Pro gradu -toimeksiannoiksi sopivat erinomaisesti projektiluontoiset tutkimus- ja kartoitustehtävät. Opiskelijalle gradu on osaamisen näyte ja muodostaa selkeän kokonaisuuden, jolle määritellään tutkimustehtävä, tavoite, laajuus ja aikataulu.

Opinnäyteyhteistyötä tehdään kaikilla koulutusaloilla ja yhteistyökumppaneita löytyy monipuolisesti eri työnantajasektoreilta.

 • Voit ilmoittaa aiheestasi opiskelijoille JobTeaserissa (ennen 25.11. julkaistut ilmoitukset näkyvät Rekrynetissä). Opiskelijat ottavat suoraan yhteyttä, jos aihe kiinnostaa ja sopii heidän opintoihinsa. Opiskelija huolehtii oman koulutusohjelmansa hyväksynnästä opinnäytetyön aiheelle ja toimeksiannolle.

 • Rahoitusvaihtoehdot: työsuhde, palkkio tai laskutus, mikäli opiskelija on yrittäjä tai ammatinharjoittaja. Helsingin yliopistolla ei ole lahjakirjakäytäntöä tai säätiötä, jota kautta pro gradu -toimeksiannon voi rahoittaa. Lisätietoa rahoitusvaihtoehdoista.

Ohjeet ilmoituksen jättämiseen löytyvät Aarresaaren sivuilta.

Rekrytointi on yrityksen kallein investointi. Tutustu Helsingin yliopiston nuoriin kansainvälisiin osaajiin International Talent -ohjelman (ITP) avulla ja löydä tuleva harjoittelija, kesätyöntekijä tai se tulevaisuuden timantti tiimiin.

Mikä on HelsinkiUNI International Talent -ohjelma?

 • Kuuden kuukauden pituinen mentorointiohjelma, jonka avulla yritykset ja kansainväliset opiskelijat tutustuvat toisiinsa. Opiskelijoille halutaan ohjelman avulla luoda verkostoja suomalaiseen työelämään ja yritysmaailmaan.
 • Erinomainen tapa rakentaa myönteistä työnantajakuvaa opiskelijoiden keskuudessa tai kokeilla kansainvälistymistä. Monikulttuurinen työyhteisö ruokkii luovuutta.

Mitä yrityksiltä odotetaan?

 • Yritys valitsee ohjelmaan hakeneiden joukosta opiskelijan tai opiskelijat, joita haluaa mentoroida. Ryhmän koko on 5 - 8 opiskelijaa.
 • Yrityksen edustaja osallistuu ohjelman avaus- ja päätöstilaisuuksiin.
 • Yritys järjestää 3 – 5 tapaamista ohjelman aikana tiloissaan. Tapaamisten teemoja voivat olla mm.  yrityksen esittely, toimialan osaamisvaatimukset tai opiskelijoiden osaamiseen tutustuminen. Yritys voi muokata tapaamisille haluamansa sisällön.
 • Parhaimmillaan ohjelma johtaa yhteistyöhön myös sen jälkeen. Ohjelman jälkeen yritys ei kuitenkaan sitoudu mihinkään.

Ohjelma käynnistyy joulukuussa 2020 ja päättyy toukokuussa 2021. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 11.9.2020 saakka. Ohjelma on tarkoitettu Suomessa toimiville yrityksille ja organisaatioille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja kysy lisää:

Helsingin yliopiston urapalvelut
Project Specialist, Anna Storgårds
puhelin: 050 4154595
sähköposti: careerservices@helsinki.fi

Helsingin yliopisto tarjoaa Suomen laajimman koulutustarjonnan. Kaikkiaan yliopistolla voi opiskella 41 kandiohjelmassa ja 66 maisteriohjelmassa, joista 33 on englanninkielistä tai monikielistä.

Kaikki yliopiston tutkinnot uudistuivat syksyllä 2017. Opetus perustuu edelleen vahvasti tutkimukseen, mutta uusina elementteinä kaikkiin tutkintoihin ovat tulleet työelämäjaksot ja asiantuntijuutta kehittävät opinnot. Monet uusista koulutusohjelmista ovat myös poikkitieteellisiä ja ylittävät perinteisten oppiaineiden rajat, mikä luo pohjaa uudenlaiselle luovuudelle ja ratkaisuille. Perinteisiltäkin kuulostavien koulutusohjelmien sisältöjä on uudistettu.

Esimerkkejä uusista koulutusohjelmista ovat mm.

Lue lisää: Moniosaajien kirjo uudistetuissa koulutusohjelmissa

Helsingin yliopistolla järjestetään vuosittain eri kampuksilla rekrytointimessutapahtumia.

Valtiotieteilijöiden työelämämessut

Valtiotieteilijöiden työelämämessut on työelämätapahtuma, joka kerää yhteen yhteiskunnallisen alan opiskelijat, alumnit, asiantuntijat, tutkijat sekä työnantajat.

Messuilta saat tuoreimman ja kattavimman katsauksen siihen, mikä on valtio- ja yhteiskuntatieteilijöiden rooli tulevaisuuden työelämässä.

Kohderyhmä: valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat.

Katso seuraavien messujen ajankohta ja lisätietoja Kannunvalajien verkkosivuilta

Potentiaali, Kumpulan kampus

Kumpulan Potentiaali on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden järjestämä työelämä- ja rekrytointitapahtuma, joka on järjestetty kolme kertaa; vuosina 2017, 2018 ja 2019. Kumpulan Potentiaali on ollut menestys niin opiskelijoiden kuin yritysvieraidenkin puolesta.

Kohderyhmä: luonnontieteiden, matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteen opiskelijat

Katso seuraavien messujen ajankohta ja lisätietoja Potentiaalin verkkosivuilta

ViikkiAreena, Viikin kampus

ViikkiAreena on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen yhdessä järjestämä työelämätapahtuma, jossa opiskelijoilla ja koko yliopistoyhteisöllä on mahdollisuus saada tarkempi ja laajempi kuva yritysten toiminnasta, uusimmista suunnista ja uramahdollisuuksista.

Yrityksille taas ViikkiAreena on tilaisuus profiloitua työnantajana, tavata tulevaisuuden ammattilaisia sekä kuulla toimialan uutuuksista yliopistolla.

ViikkiAreenassa puidaan ajankohtaisia teemoja ja parannetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia osana opintoja!

Kohderyhmä: maa- ja metsätalouden sekä elintarviketieteiden opiskelijat

Katso seuraavien messujen ajankohta ja lisätietoja ViikkiAreenan verkkosivuilta

Urapalveluiden järjestämät tapahtumat

Urapalvelut järjestää yhteistyössä kumppaneiden kanssa ThinkCareer  -tapahtumia, joiden tavoitteena on esitellä opiskelijoille työmarkkinoiden mahdollisuuksia tai valmentaa työnhaussa tarvittavissa taidoissa.

Esimerkkejä:

Yliopiston opiskelijat ja vastavalmistuneet, jotka ovat aktiivisesti etsimässä työmarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, tavoitat urapalveluiden kautta.