Hyödynnä työnantajapalveluja

Kun haluat rekrytoida harjoittelijan, etsit kesätyöntekijöitä, haluat ehdottaa aihetta pro graduksi tai saada näkyvyyttä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa, hyödynnä yliopiston urapalvelut-yksikön tarjoamia työnantajapalveluita. Yhteistyölle työnantajien kanssa löytyy monia muotoja.

Arviolta tuhat Helsingin yliopiston opiskelijaa suorittaa vuosittain opintoihin kuuluvan pakollisen tai vapaaehtoisen harjoittelun, joten kysyntää harjoittelupaikoille on!

Palkkaamalla opiskelijan harjoittelijaksi saat arvokkaan työpanoksen lisäksi tuoretta tietoa yliopistolta. Moni työnantaja löytää harjoittelun kautta työntekijän suunniteltua pidempään työsuhteeseen.

Koska yliopiston koulutustarjonta on Suomen laajin, harjoittelijoita voi etsiä monenlaisiin tehtäviin. Opiskelijoilla on monenlaista osaamista: opiskeltavan alan erikoisosaamisen lisäksi yliopistossa opiskelu kehittää yleisempiä työelämässä tarvittavia taitoja kuten kielitaitoja, tutkimusmenetelmäosaamista sekä kykyä omaksua uusia asioita.

Harjoittelija voi tehdä esimerkiksi markkinointiin ja viestintään liittyviä tehtäviä, kuten sosiaalisen median viestintää, internet-sivujen kehittämistä, sisältösuunnittelua, sisällöntuotantoa tai tapahtumaviestintää. Harjoittelija voi tehdä myös erilaisia selvityksiä, kyselyitä tai muuta organisaatiota hyödyttävää tutkimusta ja projekteja. Harjoittelijan työtehtävien on oltava sellaisia, että niissä pääsee hyödyntämään opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja. Lisäksi työtehtävien on annettava mahdollisuus uusien asioiden oppimiselle.

Harjoittelijan palkka kokopäiväisestä työstä on vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan verran. Helsingin yliopisto tukee opiskelijoiden palkallisia harjoittelumahdollisuuksia harjoittelutukijärjestelmällä. Lue lisää Helsingin yliopiston harjoittelutuesta.

 • Harjoittelun kesto on keskimäärin 3 kuukautta.

 • Julkaisemme harjoittelupaikkailmoitukset Rekrynetissä. Emme julkaise ilmoituksia palkattomista harjoittelupaikoista. Pidätämme oikeuden olla julkaisematta paikkoja, jotka eivät sovellu opiskelijoillemme. Tutustu julkaisuehtoihimme.

 • Panosta hyvään harjoittelupaikkailmoitukseen. Katso vinkit ilmoituksen tekemiseen

 • Harjoittelupaikkaa voi tarjota myös kansainvälisille opiskelijoille. Ilmoitus kannattaa tällöin kirjoittaa englanniksi. 

 • Harjoittelupaikka nimeää harjoittelijalle ohjaajan, joka tukee harjoittelijaa harjoittelun onnistumisessa. Katso vinkit ohjauksen tueksi.

Usein kysytyt kysymykset yliopistoharjoittelusta.

Lue lisää:
Antoisa harjoittelu -opas harjoittelupaikalle 
Harjoittelijasta vakituiseksi työntekijäksi
Harjoittelija tuo työyhteisöön tuoretta osaamista

Ohjeet ilmoituksen jättämiseen ja tietosuojaseloste löytyvät Aarresaaren sivuilta.

Helsingin yliopiston Rekrynet tavoittaa opiskelijat ja vastavalmistuneet, jotka etsivät koulutustaan vastaavia töitä. Opiskelijoille voit tarjota erityisesti kesätöitä tai opintojen oheen osa-aikaista työtä tai lyhyitä sijaisuuksia. Jo valmistuneiden joukosta voit etsiä tekijöitä haastaviinkin tehtäviin.

 • Kun haluat tavoittaa Helsingin yliopiston kansainvälisiä osaajia, kirjoita työpaikkatarjouksesi englanniksi. Kansainvälisiä opiskelijoita Helsingin yliopistossa on yli 1800 (vuonna 2018).
 • Julkaisemme työpaikat löytyvät Rekrynetissä.

 • Huolellinen ilmoitus houkuttelee hakemaan.

 • Emme julkaise opiskelijoillemme koulutusaloiltaan tai muutoin soveltumattomia työpaikkoja. Tutustu julkaisuehtoihimme.

Ohjeet lomakkeiden täyttöön ja tietosuojaseloste löytyvät Aarresaaren sivuilta.

Sijaisuudet ja yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa

Mikäli haluat palkata sijaisen Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudesta, opiskelijajärjestöt ovat hyvä keino tähän kontaktointiin. Tietoa sijaisuuksista ja opiskelijajärjestöistä löydät esimerkiksi täältä:

Pro gradu -toimeksiannoiksi sopivat erinomaisesti projektiluontoiset tutkimus- ja kartoitustehtävät. Opiskelijalle gradu on osaamisen näyte ja muodostaa selkeän kokonaisuuden, jolle määritellään tutkimustehtävä, tavoite, laajuus ja aikataulu.

Opinnäyteyhteistyötä tehdään kaikilla koulutusaloilla ja yhteistyökumppaneita löytyy monipuolisesti eri työnantajasektoreilta.

 • Kun ilmoitat aiheestasi, se näkyy opiskelijoille Rekrynetissä. Opiskelijat ottavat suoraan yhteyttä, jos aihe kiinnostaa ja sopii heidän opintoihinsa. Opiskelija huolehtii oman koulutusohjelmansa hyväksynnästä opinnäytetyön aiheelle ja toimeksiannolle.

 • Rahoitusvaihtoehdot: työsuhde, palkkio tai laskutus, mikäli opiskelija on yrittäjä tai ammatinharjoittaja. Helsingin yliopistolla ei ole lahjakirjakäytäntöä tai säätiötä, jota kautta pro gradu -toimeksiannon voi rahoittaa. Lisätietoa rahoitusvaihtoehdoista.

Ohjeet lomakkeiden täyttöön ja tietosuojaseloste löytyvät Aarresaaren sivuilta.

Helsingin yliopistolla käytössä oleva Rekrynet-ilmoitustaulu on osa valtakunnallista Aarresaari.net-palvelua. Aarresaari.net on Suomen yliopistojen yhteinen portaali, jonka kautta työnantajat voivat ilmoittaa työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikoistaan yhdellä ilmoituksella kaikkiin yliopistoihin.

Uutta!  Työnantajat voivat nyt rekisteröityä palveluun

Työnantajien on nyt mahdollista rekisteröityä Aarresaari.net-palveluun ja perustaa organisaatiolleen oma tili. Tilin kautta ilmoitusten jättäminen ja niiden seuranta on helppoa. Tämä palvelee erityisesti usein Aarresaari.net-palvelussa ilmoittavien työtä. Samaan tiliin voidaan myös liittää useita käyttäjiä samasta organisaatiosta. Näin ilmoitusten hallinnointi ei ole enää yhden ilmoittajan takana.

Tilin perustaminen on yksinkertaista

Tilin perustat rekisteröitymällä työnantajaksi. Tilin perustajana olet automaattisesti organisaatiosi pääkäyttäjä ja voit lisätä ja poistaa muita käyttäjiä organisaatiostasi.

Anna palautetta toiminnosta, Aarresaari-verkostossa kehitämme ja tarkennamme ohjeistustamme saamamme palautteen mukaan! Palautteen voit lähettää osoitteeseen: info@aarresaari.net. Osoitteesta saat myös tarvittaessa lisäohjeistusta.

Rekrytointi on yrityksen kallein investointi. Tutustu Helsingin yliopiston nuoriin kansainvälisiin osaajiin International Talent -ohjelman (ITP) avulla ja löydä tuleva harjoittelija, kesätyöntekijä tai se tulevaisuuden timantti tiimiin.

Mikä on HelsinkiUNI International Talent -ohjelma?

 • Kuuden kuukauden pituinen mentorointiohjelma, jonka avulla yritykset ja kansainväliset opiskelijat tutustuvat toisiinsa. Opiskelijoille halutaan ohjelman avulla luoda verkostoja suomalaiseen työelämään ja yritysmaailmaan.
 • Erinomainen tapa rakentaa myönteistä työnantajakuvaa opiskelijoiden keskuudessa tai kokeilla kansainvälistymistä. Monikulttuurinen työyhteisö ruokkii luovuutta.

Mitä yrityksiltä odotetaan?

 • Yritys valitsee ohjelmaan hakeneiden joukosta opiskelijan tai opiskelijat, joita haluaa mentoroida. Ryhmän koko on 5 - 8 opiskelijaa.
 • Yrityksen edustaja osallistuu ohjelman avaus- ja päätöstilaisuuksiin.
 • Yritys järjestää 3 – 5 tapaamista ohjelman aikana tiloissaan. Tapaamisten teemoja voivat olla mm.  yrityksen esittely, toimialan osaamisvaatimukset tai opiskelijoiden osaamiseen tutustuminen. Yritys voi muokata tapaamisille haluamansa sisällön.
 • Parhaimmillaan ohjelma johtaa yhteistyöhön myös sen jälkeen. Ohjelman jälkeen yritys ei kuitenkaan sitoudu mihinkään.

Ohjelma käynnistyy joulukuussa 2020 ja päättyy toukokuussa 2021. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 11.9.2020 saakka. Ohjelma on tarkoitettu Suomessa toimiville yrityksille ja organisaatioille.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja kysy lisää:

Helsingin yliopiston urapalvelut
Project Specialist, Anna Storgårds
puhelin: 050 4154595
sähköposti: careerservices@helsinki.fi

Helsingin yliopisto tarjoaa Suomen laajimman koulutustarjonnan. Kaikkiaan yliopistolla voi opiskella 41 kandiohjelmassa ja 66 maisteriohjelmassa, joista 33 on englanninkielistä tai monikielistä.

Kaikki yliopiston tutkinnot uudistuivat syksyllä 2017. Opetus perustuu edelleen vahvasti tutkimukseen, mutta uusina elementteinä kaikkiin tutkintoihin ovat tulleet työelämäjaksot ja asiantuntijuutta kehittävät opinnot. Monet uusista koulutusohjelmista ovat myös poikkitieteellisiä ja ylittävät perinteisten oppiaineiden rajat, mikä luo pohjaa uudenlaiselle luovuudelle ja ratkaisuille. Perinteisiltäkin kuulostavien koulutusohjelmien sisältöjä on uudistettu.

Esimerkkejä uusista koulutusohjelmista ovat mm.

Lue lisää: Moniosaajien kirjo uudistetuissa koulutusohjelmissa

Helsingin yliopistolla järjestetään vuosittain eri kampuksilla rekrytointimessutapahtumia.

 • Valtiotieteilijöiden työelämämessut
  Kohderyhminä valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat.
  Ajankohta: Marraskuu 2020
  Lisätietoja ja yhteystiedot tapahtumaan ilmoittautumisesta löytyvät tapahtuman verkkosivuilta (ota yhteyttä). Tapahtuma on näytteilleasettajille maksullinen.
 • Potentiaali, Kumpulan kampus
  Kohderyhmiä: luonnontieteiden, matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteen opiskelijat
  Ajankohta: Marraskuu 2020
 • ViikkiAreena, Viikin kampus
  Kohderyhmiä maa- ja metsätalouden sekä elintarviketieteiden opiskelijat
  Ajankohta: Marraskuu 2020

Urapalvelut järjestää yhteistyössä kumppaneiden kanssa ThinkCareer  -tapahtumia, joiden tavoitteena on esitellä opiskelijoille työmarkkinoiden mahdollisuuksia tai valmentaa työnhaussa tarvittavissa taidoissa.

Esimerkkejä:

Yliopiston opiskelijat ja vastavalmistuneet, jotka ovat aktiivisesti etsimässä työmarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, tavoitat Rekrynetin avulla.

Urapalvelujen uutiskirje pitää sinut ajan tasalla yliopiston tarjonnasta ja yhteistyömahdollisuuksista työnantajille. Pysy kuulolla, mitä uutta harjoittelu- ja työnantajayhteistyössä tapahtuu

Tietosuojaselosteesta saat tietoa siitä, miten tietojasi käsittelemme.

Blogissa urapalvelut julkaisee mm. työnantajien kokemuksia yliopistoyhteistyöstä, opiskelijoiden työllistymistarinoita tai vaikka opiskelijoiden ohjaukseen tai tutkintojen työelämärelevanssiin pureutuvia postauksia. Kategorian avulla löydät työnantajille suunnatut jutut. Tutustu blogiin.