Magnus Ehrnrooth-stiftelsens vetenskapspris till Aleksi Vuorinen

Professor i teoretisk fysik Aleksi Vuorinen fick ett pris på 20 000 euro från Magnus Ehrnrooths stiftelse för sin framgångsrika forskning i tillämpning av kvantkromodynamik till kvarkmateria med extrem densitet eller temperatur.

Professor i teoretisk fysik Aleksi Vuorinen (f. 1980) utexaminerades som filosofie doktor från Helsingfors universitet vid knappt 24 års ålder år 2004. Han har redan skapat en mycket självständig forskningsprofil och obestridligen blivit en ledande forskare inom kvarkmateria i Finland och en av de allra främsta i världen. Hans arbete vid de ledande forskningsinstanserna inom fältet i USA, Österrike, Schweiz och Tyskland åren 2004–2013 har för sin del bidragit till detta. Vuorinen återvände till Helsingfors 2013 för att bli akademiforskare vid Finlands Akademi. Han utsågs till biträdande professor på tenure tracksystemets andra nivå 2017 och till professor i teoretisk fysik 2021.

Aleksi Vuorinens specialitet är tillämpning av kvantkromodynamik på kvarkmateria med extrem densitet eller temperatur och han har bl.a. undersökt möjliga fynd av sådan materia i neutronstjärnor. Hans forskning anknyter också till kosmologi och astronomi via fasövergångar i det tidiga universumet och fysiken hos kompakta stjärnor.  Vuorinen intresserar sig också för tillämpning av de fältteoretiska metoder han använder på andra delområden inom fysiken, såsom kärnfysik, kondenserade materiens fysik och fenomenologi bortom partikelfysikens standardmodeller.

Finska Vetenskaps-Societeten utdelar stipendier och vetenskapspris år 2022

Vid sitt årsmöte den 30.4 2022 delade Finska Vetenskaps-Societeten ut förutom priset från Magnus Ehrnrooths stiftelse också årets övriga vetenskapspris och tre lärarpris.

Statsråd Lorenz Lindelöfs pris i matematik (10 000 €) delades ut till professorn i matematik Tuomas Hytönen vid Helsingfors universitet, en av sin generations mest välkända forskare i harmonisk analys i världen, för hans forskning om singulara integraler i vägda rymder.