Rymdstormprognoser kan säkerställa satelliter och förutspå norrsken

I sitt arbete observerar professor Emilia Kilpua plasmamoln som bryter fram ur solen. Effekterna av utbrotten syns bl.a. i strålningsbältena som omger jorden.

Vad forskar du i?

Jag studerar enorma plasmamoln som bryter fram ur solen. Jag analyserar bl.a. hur de bryter ut, hurdana de är och hur de avancerar och förändras på sin väg i rymden mellan planeterna.

Jag forskar också i hur utbrotten påverkar rymdvädret, särskilt de dramatiska förändringarna i Van Allens strålningsbälten som omger jorden.

Hur och på vad har din forskning effekt?

När ett utbrottsmoln slår ner på jorden orsakar det ofta en rymdstorm. Då ser vi fantastiska norrsken, men det finns också negativa verkningar av rymdvädret. Det är farligt t.ex. för satelliter.

Forskningen inom min grupp hjälper oss att förutspå sådana stormar bättre.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt fält just nu?

Jag inspireras av nya observationer av solen. Sonderna Solar Orbiter, Parker Solar Probe och BepiColombo, bland andra, erbjuder aldrig förut skådade mätningar av solen och solvinden.

Med hjälp av modeller som mitt team har utvecklat kan vi i mera detalj än förut studera varför utbrotten sker, samt förutse deras magnetfält.

Vår forskning kombinerar både praktiska tillämpningar och grundläggande plasmafysik.

Emilia Kilpua är professor i rymdfysik vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.